Naivt om mc-klubbarna

Det finns ingenting gulligt med organiserad brottslighet.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

ANNONS
|

Under årets upplaga av Wheels & Wings i Falkenberg observerades en Hells Angels-flagga. Dessutom såldes det supportkläder till förmån för organisationens fond för fängslade medlemmar.

Under de senaste åren har frågan om kriminalitet och gängbrottslighet främst kommit att handla om ungdomar i förortsområden. Inte nödvändigtvis oförtjänt. Det finns uppenbarligen problem i dessa områden vilket de återkommande bilbränderna vittnar om. Men det är viktigt att komma ihåg att organiserad brottslighet inte är något nytt och att de ”gamla” organisationerna inte har försvunnit.

Wheels & Wings ordförande Veronica Carlberg säger att hon inte ser något problem med att MC-gäng som Hells Angels besöker arrangemanget med västar på. Då kan det vara på plats att påminna om vad det är för typ av klubbar vi pratar om.

ANNONS

Hells Angels är en så kallad enprocentklubb. Det vill säga en motorcykelklubb vars medlemmar ägnar sig åt brottslig verksamhet. Klubben har bland annat varit inblandad i utpressning, narkotika- och vapensmuggling, samt mord.

När TV4:s Kalla fakta 2012 granskade organisationen i Sverige fann de att Hells Angels-medlemmar hade varit inblandade i 2800 brott, varav 420 våldsbrott.

Det är alltså ingen oskyldig kamratförening för motorcykelintresserade vi har att göra med. Men ändå kunde de alltså både sälja t-shirts och hissa flagg i Falkenberg. Om än tillfälligt, flaggan var borta när polis kom till platsen.

Det verkar finnas en naivitet kring motorcykelgängen. De har blivit nästan populärkulturella ikoner. Bland annat gavs Sonny Barger, grundare av Oakland-kapitlet av Hells Angels och fortfarande en nyckelperson i organisationen, en gästroll i den populära TV-serien Sons of Anarchy. En serie som handlade om en kriminell motorcykelklubb i Kalifornien. I vilket annat sammanhang skulle vi betrakta detta som rimligt?

I vår iver att försöka lösa problemen i de särskilt utsatta områdena får vi inte glömma att den organiserade brottsligheten även finns på andra platser. Hells Angels är bara en av de enprocentsklubbar som är etablerade i Sverige. Klubbarna själva brukar hävda att de inte är inblandade i kriminell verksamhet utan att det i så fall gäller enskilda medlemmar. Men det så kallade MC-krig som pågick under mitten av 90-talet visar att det åtminstone verkar finnas många ”enskilda medlemmar” inom organisationerna.

ANNONS

Föreningsfriheten omöjliggör att förbjuda kriminella organisationer. Det är inte nödvändigtvis något dåligt. Föreningsfriheten är viktig och tjänar ett högre syfte. Men vi behöver uppmärksamma att vissa organisationer för med sig en problematik som är värd att ta på allvar. Framförallt får vi inte vara naiva inför enprocentsklubbarnas natur.

ANNONS