Katarina Erlingson: Möjlighet till skolfrukost vore bra för många barn

Många låginkomsttagare, framför allt ensamstående, har fått det allt svårare de senaste åren. Inflationen har gjort att det mesta har blivit dyrare. Före jul var det många som tacksamt tog emot mat- och julklappskassar från diakonin i Falkenberg och hjälpbehovet ser tyvärr inte ut att minska.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

ANNONS
|

Nyligen publicerade organisationerna Majblomman, Hyresgästföreningen, Rädda Barnen och Röda Korset en undersökning om den ekonomiska situationen hos barnfamiljer. Siffrorna är nedslående. Av ensamstående föräldrar har 42 procent känt sig tvungna att låna pengar av "närstående, vän eller bank för att kunna betala grundläggande utgifter". Det är en ökning från 34 procent förra året. En av fem ensamstående föräldrar har det senaste året inte kunnat äta sig mätt vid ett eller flera tillfällen. Mer än hälften har inte råd att låta barnen gå på fritidsaktiviteter som kostar. Listan kan göras längre.

Det är förfärande och samhället behöver ta de ekonomiska svårigheterna på större allvar. Representanter för de ovan nämnda organisationerna föreslår bland annat att barn ska erbjudas frukost i skolan. Det föreslog moderaterna i Falkenberg i en motion för ett år sedan. Barn- och utbildningsnämnden ville utreda frågan, men motionen avslogs däremot i servicenämnden på något egendomliga grunder. Man hänvisade till att gratis frukost har testats på en grundskola 2017 och att man inte gick vidare på grund av "organisatoriska svårigheter och kostnadsskäl". Det sistnämnda är möjligen begripligt, men att det skulle vara svårorganiserat låter som att man ville komma undan lite för lättvindigt och tyder på bristande kreativitet.

ANNONS

På Andersberg, ett utsatt område i Halmstad, serverades skollunch även under jullovet. Det bekostades av det kommunala bostadsbolaget och Länsförsäkringar Halland. Det kan vara av ren snällhet, men också för att hungriga människor kan hitta på dumheter. Mätta barn kan, liksom vuxna, tänka och lära sig bättre och fungera i sociala sammanhang.

Fritidsaktiviteter kan kosta mycket, inte minst idrott, och många barn måste avstå av kostnadsskäl. Organisationerna vill att fler aktiviteter blir gratis och väntar på regeringens beslut om ett fritidskort. Kortet är tänkt att användas vid betalning för att barn ska kunna delta i olika aktiviteter. Men det dröjer alldeles för länge att införa det, inte förrän 2025 ska det bli verklighet. Därför är det viktigt att kommunerna gör sitt för att underlätta för familjer som inte har så god ekonomi. Om barn känner sig utanför kan de bli lätta offer för kriminella som behöver "springpojkar". Det måste förhindras på olika sätt. Gratis frukost och fritidsaktiviteter är lågt hängande frukter som kommunerna kan hjälpa till med. Att inte göra något kan bli långt dyrare om några år.

ANNONS