GÖTEBORG 2018-08-31Centerledaren Annie Lööf presenterar nya förslag på miljöområdet under ett besök på PowerCell. På bilden syns även Rickard Nordin, klimat och energipolitisk talesperson för Centern.Foto Björn Larsson Rosvall / TT / Kod 9200
GÖTEBORG 2018-08-31Centerledaren Annie Lööf presenterar nya förslag på miljöområdet under ett besök på PowerCell. På bilden syns även Rickard Nordin, klimat och energipolitisk talesperson för Centern.Foto Björn Larsson Rosvall / TT / Kod 9200 Bild: Björn Larsson Rosvall/TT

Miljöteknik avgörande för klimatpolitiken

Förändring sker inte genom att skandera klassföraktande, utan genom grön skatteväxling.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

ANNONS
|

Ledare 4/2. Det har blivit allt mer uppenbart att klimatpolitiken är ett allt för viktigt område att överlämna till fel parti. Vi kan därför se framåt med tillförsikt att Centerpartiet fanns med i överenskommelsen.

Det gäller att inte bara satsa i politiken, utan också veta varför satsningen behövs. Den analysen verkar V ha missat, det blir i alla fall konsekvensen av den senaste tidens utspel (AB 30/1), där Ulla Andersson (V), ekonomisk-politisk talesperson, riskerar att istället för att främja klimatpolitiken, söndra den till att handla om klass. För som så ofta målas det upp bilder av en girig del av befolkningen som har för höga inkomster.

ANNONS

Lösningen blir inte bara att beskatta bort allt initiativ till ekonomisk bättring, utan att även jaga företagslusten ur varenda entreprenör. Allt för att upprätthålla de röda takterna. Däremot finns det självfallet bra klimatpolitik även hos V, men tyvärr lyser klassföraktet ständigt igenom illavarslande mycket när det i var och varannan mening talas om så kallat ”vanligt folk”.

Centerpartiet å sin sida, kan med sitt långvariga engagemang för både miljö och klimat, fortsätta vara med i de politiska samtalen och främst – inspirera oss, väljarna, till att vilja vara delaktiga i den nödvändiga gröna omställningen. Rickard Nordin, klimatpolitisk talesperson (C), gör ingen skillnad på människa och människa, utan talar istället om det som behöver ske för att gynna alla i samhället. På debattsidan i AB (30/1) andas de politiska förslagen därför av optimism och framåtanda, och språket är inkluderande. Exakt det som krävs för att få med så många som möjligt på omställningen.

Det dystra med klimatförändringarna i form av bombastiska beskrivningar av vår förestående undergång, har vi matats med under så lång tid nu att politikerna även måste förmedla ett hopp om att vi inte ska ge upp. De flesta är vid det här laget trots allt väl medvetna om att något behöver göras. Nu måste det istället till en trovärdig handlingsplan från politikerna, om det som behöver ske.

Januariavtalet, överenskommelsen mellan C, L, S och Mp, innehåller därför åtgärder Sverige ska genomföra för att utsläppen ska kunna sänkas och samhället ska kunna ställa om från fossilt till förnyelsebart. Centerpartiet har länge drivit klimatpolitik som bygger på miljöteknik, teknik Sverige dessutom i flera år legat i framkant med. Att nu kunna lyfta fram denna ytterligare, är ett avgörande steg. Då kan Sverige äntligen leda inom klimatpolitiken genom att inspirera andra länder.

Detta sker inte genom att skandera klassföraktande, utan genom grön skatteväxling. Lärdom till V, är att skatten kan, och måste, höjas på det miljöförstörande. Men, också – och viktigast – pengarna används därefter för att sänka skatten på jobb och företagande. En vinst för hela samhället.

ANNONS

ANNONS