STOCKHOLM 011106 - Interiör från Danzas ASG«s terminal i Västberga strax söder om centrala Stockholm.  På bilden en man i en gul truck.  
Foto Fredrik Persson Kod 1081 
COPYRIGHT SCANPIX SWEDEN
STOCKHOLM 011106 - Interiör från Danzas ASG«s terminal i Västberga strax söder om centrala Stockholm. På bilden en man i en gul truck. Foto Fredrik Persson Kod 1081 COPYRIGHT SCANPIX SWEDEN Bild: FREDRIK PERSSON

Maria Haldesten: Mer måste göras för att förhindra arbetsplatsolyckor

Arbetsplatsolyckan på Carlsberg i Falkenberg, och dödsolyckan i Värö, bör fungera som väckarklockor. Fler halländska arbetsgivare bör förbättra säkerhetsarbetet.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

ANNONS
|

En bryggeriarbetare i Falkenberg har fått men för livet – efter en truckolycka som borde ha kunnat undvikas. Facket hade nämligen, redan före olyckan, föreslagit åtgärder för att förbättra säkerheten.

Även dödsolyckan på Väro för ett par år sedan tillhör dem som hade kunnat undvikas, enligt Haverikommissionens utredning från förra året.

Att viktiga säkerhetsåtgärder dröjer är alltså en delförklaring till det ökade antalet arbetsplatsolyckor i Sverige. Förra året miste 60 personer livet i på jobbet. Just arbete med truckar har visat sig vara riskfyllt.

– Varje år är det någon som dör i en truckolycka, berättade Magnus Henriksson, inspektör på Arbetsmiljöverket nyligen i DN.

ANNONS

Förra året var statistiken över just truckolyckor särskilt dyster. Då fick Arbetsmiljöverket rapporter om 1 256 sådana arbetsplatsolyckor som orsakat sjukskrivning. Större lager och fler bemanningsanställda och bristande utbildning anses vara bidragande orsaker.

Ökade prestationskrav på arbetsplatserna ökar också risken.

– Väldigt många av våra olyckor kan man misstänka har med en underliggande stress att göra, säger Pierre Eriksson, truckförare och förtroendevald på Handelsanställdas förbund i Halland.

Facket anser att samtliga arbetsgivare måste prioritera säkerheten högre. Av antalet olyckor att döma är det ett berättigat krav. Trenden med ett ökat antal olyckor måste vika.

Att anställda hyrs in från bemanningsföretag, eller att vissa företag har många underleverantörer, är en risk som uppmärksammats särskilt under året. I sitt förstamaj-tal pekade Adnan Dibrani (S), riksdagsledamot och kandidat till Europaparlamentet, på att systemet med många underentreprenörer i Byggbranschen är en riskfaktor. Hissolyckan i Sundyberg, där det tog lång tid att ens få reda på vilka som befunnit sig på arbetsplatsen, visade på problematiken. Och på att regelverket kan behöva ses över, för att öka säkerheten.

En annan riskgrupp, som Arbetsmiljöverket i år ägnar särskild uppmärksamhet åt, är unga arbetstagare.

"Unga är överrepresenterade i arbetsskadestatistiken. Det visar både vår egen statistik och siffror från Europeiska arbetsmiljöbyrån" skriver verket i ett pressmeddelande.

ANNONS

Arbetsmiljöverket gör otvivelaktigt ett viktigt arbete för att peka ut riskområden och förebygga olyckor. Men ett framgångsrikt arbete kräver lyhörda arbetsgivare - men också kompetens i alla led, från polis till företagshälsovård. Därför bör varningar om problem med kompetensförsörjning inom arbetsmedicin/företagshälsovård tas på allvar.

Och den politiska medvetenheten måste öka om allt ifrån arbetsmiljöbrott till en stress i arbetslivet som frestar arbetsgivare – och därmed även enskilda arbetstagare – att gena i kurvorna. Hela samhället, inte bara de människor som skadas, betalar ett högt pris när arbetsplatsolyckorna ökar.

ANNONS