Lokalpolisområdeschef Christer Bartholdsson och kommunpolis Anneli Svensson i Falkenberg.
Lokalpolisområdeschef Christer Bartholdsson och kommunpolis Anneli Svensson i Falkenberg.

Katarina Erlingson: Medvetna chefer är nyckeln till att lyckas

I alla organisationer sitter "kulturen i väggarna". Då vill det till att det är en positiv kultur. På alltför många arbetsplatser har det spridits en jargong som kan vara mycket svår att ändra på.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

ANNONS
|

Ofta finns det dokument med vackra ord om vilken värdegrund som ska råda på arbetsplatsen. Men värdegrunden kan inte enbart präntas ner på papper, den måste levas i vardagen. Under senare år har det varit många incidenter kring värdegrunden, inte minst inom tull och polis som utför myndighetsutövning mot enskilda.

Metoo under hösten 2017 satte fokus på sexuella trakasserier och övergrepp. Där gjorde olika yrkesgrupper metoo till sitt genom olika upprop. För polisens del heter det #nödvärn. Förra året kom en bok om tystnadskulturen inom polisen som gjorde att debatten flammade upp på nytt.

Att arbeta inom polisen i Falkenberg verkar vara trevligt. Lokalpolisområdeschef Christer Bartholdsson och kommunpolis Anneli Svensson har en god insikt i mekanismerna. De har inte sett några övergrepp eller upplevt någon tystnadskultur men är samtidigt medvetna om att det inte betyder att det inte finns. Det är gott så, medvetenhet är en bra start. Och bara det att polisen i Falkenberg arbetar aktivt med dessa frågor är hoppingivande.

ANNONS

För ett par år sen var polisens och tullverkets respektive värdegrunder i fokus i efterdyningarna av mordet på George Floyd i USA. Svarta personer vittnade i en lång DN-artikel om att polis och tull ägnar sig åt rasprofilering. Enligt Tullverkets talesperson stämde inte det, för "vi har en statlig värdegrund där man ska vara ansvarstagande och där man ska vara objektiv". Enligt talespersonen kunde tullpersonalen därför inte göra fel.

Samma resonemang förde polisens talesperson som efter anklagelser om strukturell rasism inom polisen skrev en förklarande debattartikel som visade på tondövheten inom vissa delar av polisen. "Värdegrundsarbetet och de mjuka frågorna står högt på alla våra agendor" stod det i den absurda artikeln.

För att det aldrig ska bli tomma ord och en negativ kultur i väggarna behövs mer eller mindre dagligt fokus på om det finns grogrund för trakasserier eller risk för en tystnadskultur. Det värsta är att det räcker om bara en person med fel inställning börjar på arbetsplatsen. Det kan orsaka spridning av negativa vibrationer. Även om cheferna inte upplever en tystnadskultur kan det ändå finnas. Polisen är en hierarkisk organisation och där är det troligen lättare att en tystnadskultur uppstår i något av de nedre leden. Att upptäcka och helst förhindra det är nödvändigt för att det inte ska sprida sig. Då är det bra med chefer som är medvetna om mekanismerna, som i Falkenberg.

ANNONS

Läs mer: Polisen i Falkenberg om trakasserier

Läs mer: En värdegrund får inte bara vara vackra ord

ANNONS