Lyft klimataspekten i säkerhetspolitiken

Inse stundens allvar, vad som kommer att hända och hur vi kan förbereda oss.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

ANNONS
|

Gästkrönikan 8/12. Sverige står inför ett säkerhetspolitiskt läge med en betydligt mer komplex hotbild än någonsin tidigare. Cyberattacker, påverkansoperationer som skapar misstro till de demokratiska systemen, terrorism, militär upprustning i våra närområden, naturkatastrofer, m.m.

Miljöpartiets försvars- och säkerhetspolitik har alltid haft tydligt fokus på säkerhet. Målet om världsfred, nedrustning och ett globalt avskaffande av kärnvapen har antagits av FN vid flera tillfällen och är en grundbult i vår politik.

Med dagens hotbild behöver vi återupprätta ett väl fungerande civilförsvar och gå mot ett totalförsvar där det civila och det militära försvaret arbetar tätt tillsammans i händelse av höjd beredskap.

ANNONS

Vi befinner oss också i en kris som hittills inte har behandlats som en kris. Larmrapporterna avlöser varandra, allt i klimatsystemet blinkar med kraftigt rött varningsljus. Vi måste släppa på gasen och sakta ned. Det gör vi normalt sett när vi ser blinkande varningsljus! Men just dessa ljus har vi som grupp aldrig riktigt lärt oss att tolka och förstå. Så vi saktar inte ner, vi vet inte riktigt vad vi ska göra. Det är en okänd fara som våra system inte har kunskap om hur vi ska hantera.

Vi är flockdjur och så länge våra flockledare inte uppträder som om vi befinner oss i akut fara kommer så gott som ingen uppfatta stundens allvar. Den gångna sommaren var en varningsklocka. Det här är fysik och kemi. Inget vi kan rösta om, ingen att förhandla med. Vi kommer att behöva hantera händelseförlopp vi inte är vana vid. Därför måste allas vår krisberedskap och krismedvetenhet höjas och klimatförändringarna ses som en global säkerhetsfråga.

1972 läste vi i Readers Digest att forskare varnade för kommande klimatförändringar på grund av koldioxidutsläppen. Jag fick fördjupad kunskap när jag läste geovetenskap på Chalmers för ca 30 år sedan. Det var också då frågan var uppe i olika rum i politiken, då när vi ganska enkelt hade kunnat styra om. Det hände inte då, som vi vet nu.

ANNONS

Det finns många att skylla på och min, liksom många andras vrede är stor, liksom frustrationen över att alldeles för lite görs. Alla måste nu inse stundens allvar och göra allt vi kan för att minska vår påverkan på klimatet och också förstå vad som kommer att hända och hur vi kan förbereda oss om det händer hemma hos mig.

Att lyfta klimataspekten i försvars- och säkerhetspolitiken är en uppgift Miljöpartiet tar på stort allvar. Att genom klimatanpassning rusta samhället för ett förändrat klimat, stärka beredskapen vid klimatrelaterade katastrofer som torka, översvämningar och skogsbränder. Men viktigast; Att fortsatt föra en offensiv klimatpolitik, minska utsläppen, både på hemmaplan och internationellt.

ANNONS