Maria Haldesten: Livsviktig satsning på Varbergs sjukhus

Patientsäkerheten vinner på att regionpolitikerna förstod vikten av att behålla Hallands tre sjukhus.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

ANNONS
|

Nedläggningshotet försvann. Det var klokt. Även om en del Falkenbergspolitiker känna viss besvikelse över att förhoppningarna grusats om ett storsjukhus i kommunen, så vinner vården i regionen på att en uppslitande dragkamp uteblir. Nu får i stället Varbergs sjukhus chansen att växa och utvecklas, liksom sjukhusen i Halmstad och Kungsbacka.

Det minskar risken för personalflykt - och närheten till ett akutsjukhus värnas till gagn för patientsäkerheten. Att längre transporter påverkar överlevnadschanserna för exempelvis strokepatienter har påtalats av erfaren vårdpersonal på andra orter, där det börjat talas om besparingspotential i centralisering.

Att nuvarande sjukhusstruktur värnas talar dessutom till fördel för alla som vill hålla Halland helt. En omvälvande och impopulär strukturförändring hade ökat risken för att debatten om att bryta loss Kungsbacka skulle få ny fart. Nu blir det även utveckling och rejäl nybyggnation även i Kungsbacka. Där ska den välfungerande Närakuten få större och mer funktionella lokaler.

ANNONS

Förra månaden fattades dessutom beslut i regionfullmäktige om att utreda möjligheten att komplettera akutmottagningarna i Varberg av Halmstad med primärvårdsakuter.

– Kompetensförsörjningen är en nyckelfråga och påverkar hur vi tänker kring lokalerna, förklarade oppositionsrådet Lise-Lotte Bensköld Olsson, (S) i ett pressmeddelande i slutet av maj.

Att behovet av nya, moderna och funktionella lokaler är stort i Varberg har påtalats under längre tid. Delar av sjukhuset att nått sin tekniska livslängd. Därför finns ett betydande tryck på att komma igång med byggnationer så snart som möjligt.

Genomtänkt planering för "optimala patientflöden" och "resurseffektiv bemanning" ligger på bordet. Det senare är ett sätt att hantera det faktum att tillgången på vårdpersonal i vissa stycken är mindre än efterfrågan.

Till Hallands sjukhus fördel har dock länge talat att de har varit populära bland unga AT-läkare-

"På Hallands sjukhus Varberg trivs de juniora läkarna bäst i landet", påtalades det i en artikel i Läkartidningen i december.

Ett skäl som angavs var bland annat att ansvarig chef snabbt återkopplar med en åtgärdsplan när brister påtalas.

Drygt 70 procent av AT-läkarna är kvar på Hallands sjukhus ett år efter sin AT, och över 50 procent är kvar efter tre år.

ANNONS

– Man kan aldrig skyddas från tunga pass. Men får man bra stöd och känner att man gör nytta är det lättare att orka med dem, sade en AT-läkare till Läkartidningen.

Det bådar gott. Och även om nybyggnadsprocessen naturligtvis lär fresta på, sänder satsningarna en tydlig signal om att sjukhuset i Varberg är en framtida arbetsplats som alla är ense om att satsa på.

Planering pågår för framtida omplaceringar och nybyggnationer inom sjukhusområdet.

ANNONS