Bua
Bua Bild: Håkan Johansson

Katarina Erlingson: Livrem och hängslen för Bua hamn

Livrem och hängslen, de kan vara bra att ha. Inte minst när det gäller bebyggelseplanering i förhållande till klimatförändringarna. Men fortfarande vill många kommuner slira på säkerheten.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

ANNONS
|

– Vi ska så klart ta frågan på stort allvar. Klart vi ska ha hängslen och livrem – men det kanske räcker med en livrem och ett par hängslen? Ytterst handlar det här om en bedömning av sannolikheter. Vilken sannolikhet ska vi utgå ifrån? säger planchefen i Varbergs kommun Claus Pedersen till HN.

Han pratar i det här fallet om ny bostadsbebyggelse i Bua hamn. Att prata om sannolikhet är närmast dumt, inte minst efter det osannolikt stora skredet vid Stenungsund för några veckor sedan. Frågan är om Trafikverket ännu har kommit åt att ens beträda marken av rädsla för nya skred. Översvämningar efter störtregn eller långvarigt regnande sker med allt större regelbundenhet. Ska man bygga strandnära gäller det verkligen att ha både hängslen och livrem. För det osannolika händer numera alldeles för ofta.

ANNONS

Att bo vid vatten är många människors dröm, men den kan snabbt förhandlas till mardröm om det vill sig illa. Försäkringsbolag börjar dra öronen åt sig när det gäller att försäkra byggnader nära vatten. Länsstyrelsen ger ofta kommunerna bakläxa när det gäller bristen på konsekvenstänk i förhållande till klimatförändringarna.

Det är förstås en balansgång att planera för attraktiva bostadsområden och ta hänsyn till risken för översvämningar, men det finns egentligen inget val för kommunen.

Kommuner har i rätt många år klagat på länsstyrelsernas bedömningar. I vissa län, till exempel Skåne, har det varit en hög konfliktnivå mellan länsstyrelsens tjänstemän och kommuners politiker och tjänstemän. Hur skulle det vara om kommunerna ändrar strategi? Kanske för en gångs skull ligga före länsstyrelsen när det gäller att ta hänsyn till klimatförändringarnas konsekvenser.

I Bua skulle det kunna innebära att husen flyttas längre ifrån hamnplanen och att det blir färre hus. Eller det radikala att det inte byggs alls. Enligt Boverket och länsstyrelsen ska man utgå från en så säker placering att det inte svämmar över. Och något annat är egentligen orimligt.

Att sådan hänsyn också skulle betyda en större hänsyn till fiskerinäringen i Bua vore som grädde på moset. Utöver risk för översvämning och skred har länsstyrelsen nämligen varnat för negativa konsekvenser på Bua som fiskehamn. Fisket hör till kulturarvet i bygden, ett kulturarv som borde vara överordnat behovet av nya bostäder.

ANNONS
ANNONS