Katarina Erlingson: Lagliga droger riskerar att offra de unga

Det finns många som ser medicinskt bruk av cannabis som positivt och som därför vill kunna köpa drogen lagligt. Andra ser det som en del i en människas självbestämmande, det är liberalt att vilja legalisera cannabis. Narkotikaområdet är omgärdat av känslor och tyckande och det är komplexa frågor, och forskningen är inte heltäckande, men den som finns borde man ta på större allvar.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

ANNONS
|

Avkriminalisering är en förutsättning för legalisering, men det går att enbart avkriminalisera användningen av cannabis utan legalisering. Problemet om man gör det lagligt att röka cannabis är att det riskerar att locka in nya, inte minst unga, användare. Och vad cannabis gör med hjärnan efter lång användning är välkänt, man blir helt enkelt trögare i huvudet.

Många kritiserar samhällets hantering och bemötande av missbrukarna och tror att det skulle bli bättre om bruket gjordes lagligt. Men det går utmärkt att ha en medmänsklig attityd gentemot missbrukarna utan att göra bruket lagligt. Det kräver förstås ett värderingsarbete inom sjukvården och hos polisen, men mycket har blivit bättre de senaste åren när till exempel sprututbyte blivit lagligt för heroinister.

ANNONS

Björn Johnson, professor i socialt arbete på Malmö Universitet och mångårig forskare kring narkotika, för i ett intressant poddsamtal med GP:s politiske redaktör Adam Cwejman ett viktigt resonemang kring kunskaperna om avkriminalisering respektive legalisering.

De som förespråkar legalisering av cannabis i Sverige tar ofta USA och Kanada som exempel på att det går utmärkt att legalisera. Att bruket av cannabis inte ökat så mycket efter legaliseringen menar Björn Johnson beror på att antalet brukare redan var högt i dessa länder. Det går därför inte att jämföra med Sverige där vi har haft en restriktiv narkotikapolitik under många år.

Riskfaktorer för att bruket ska bli problematiskt är, enligt Johnson, ärftliga orsaker, psykisk ohälsa eller neuropsykiatriska sjukdomar, att det går dåligt i skolan och att man tillhör en familj med bristande omsorg. Faktorer som även är risker för att bli kriminell.

Många länder ägnar sig bara åt skadebegränsningar av missbruk, men det räcker inte – det riskerar att bara ”släcka bränder”. Det viktigaste är förstås förebyggande åtgärder, att man hindrar människor från att börja använda narkotika. Behandlande insatser är viktiga för den som fastnat i knarkträsket och det behövs också reglerande insatser för att droghandeln inte ska öka.

Tillgängligheten av droger har ökat de senaste åren. Numera kan tonåringar snabbt beställa droger via appen Snapchat, och de behöver inte ens träffa langaren. Att göra bruket lagligt är inte lösningen på det, det leder snarare till en ännu större tillgänglighet. Förebyggande insatser är förstås det viktigaste för att hindra fler ungdomar att röka på. Att helt legalisera cannabis är förhoppningsvis långt borta men det är oroväckande att etablerade politiker i riksdagen ens lyfter frågan. Förutom att det är aningslöst och okunnigt skickar det signaler till unga att det är okej och ofarligt att röka cannabis. Bara för att droger kan hjälpa vid vissa sjukdomar är de inte ofarliga. De fullskaliga experimenten i USA och Kanada kommer kanske att ha svar på detta om tio år eller så.

ANNONS
ANNONS