Maria Haldesten: Krigets vindar snurrar till det för vindkraften

Pärlband av kraftverk längs Hallandskusten? Det beror på hur elförsörjningsbehov kan förenas med Försvarsmaktens.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

ANNONS

Istället för en ö-rik skärgård har Halland berikats med en öppen horisont. Att den utsikten väcker speciella känslor påminner Ulf Lundell om i Sveriges andra nationalsång.

Men nya tider väcker nya behov. För att rädda klimat och natur - och stärka svensk elförsörjning - måste vi kanske offra vyer. Eller?

Om entreprenörer och andra intressenter får fritt spelrum kommer Hallandskustens horisont karakteriseras av ett pärlband av vindkraftverk. Det påmindes vi åter om på fredagsmorgonen i en kungörelse från Länsstyrelsen Halland.

I kungörelsen informeras om möjligheterna att inkomma med yttranden om en ansökan från Vattenfall Stora Middelgrund Vind AB. Vattenfall har övertagit och expanderat det stora vindkraftsprojekt som kommer att vara synligt från stora delar av södra Halland.

ANNONS

Snäppet norröver kan sedan Galatea och Galene ta vid. De stora vindkraftsparkerna, som OX2 sökte regeringens tillstånd för i december förra året, ska ligga 25 kilometer utanför Falkenberg, respektive 25 kilometer utanför Varberg.

Den saken kan varken Per Svensson (S) eller andra kommunpolitiker påverka. Hur hårt han kämpar för restriktiva vindkraftsplaner. De havsbaserade kraftverken ska ligga i så kallad ekonomisk zon och då kan företagen bakom göra lång näsa till kommunerna. För över den zonen beslutar regeringen - och dess förlängda arm Länsstyrelsen.

Mot den bakgrunden kan det alltså förefalla lite märkligt att Falkenberg drar så hårt i vindkraftsbromsen. De mest kontroversiella projekten har Hallandskommunerna liten makt över.

Däremot kan behoven hos en annan part väga tungt.

– Det är en säkerhetspolitisk del i detta också i att vi inte ska vara beroende av Ryssland utan ha vår produktion nära, sade en vindkraftskonsult som är kritisk till Falkenbergs restriktiva inställning i HN i torsdags.

Hon har rätt i att kriget i Ukraina har påmint om vår sårbarhet, vikten av självförsörjning och krisberedskap.

Men kriget har också påmint oss om att Försvarsmaktens stundtals restriktiva inställning till havsbaserad vindkraft - som tidigare väckt högljutt missnöje på flera håll - måste tas på största allvar.

ANNONS

Vår elförsörjning måste vara trygg - på alla sätt.

En hållbar elförsörjning betyder att fler eller nyare vindkraftverk behöver uppföras. Mot den bakgrunden är det märkligt om en kommun skulle krångla vad gäller ombyggnationer på platser där det sedan gammalt finns etableringar.

Helt nya projekt kräver dock kloka avvägningar - med hänsyn till allt från näringslivets och klimatets behov till tilltänkta grannars. Att majoriteten i Falkenberg då vill försäkra sig om att även framöver få ha ett ord med i laget är förståeligt. Men kommunen har samtidigt inga skäl att dra benen efter sig för länge.

ANNONS