Maria Haldesten: Kört hårt Falkenberg, men kolla backspegeln

Den som bestiger berg bör inte lämna sopberg efter sig, lika lite som den som satsar "grönt" bör glömma att kolla sina verkliga avtryck.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

ANNONS
|

Att bana väg genom byråkratins djungel kan stundtals kännas lika utmanande som att bestiga Himalaya – om man får en del företagare.

Mot den bakgrunden var en äventyrare som Annelie Pompe den perfekta talaren för en näringslivsdag. Hennes inspirerande bedrifter och insikter kan säkert lära även en företagare om hur man tar sig vidare i motiga stunder.

Lika viktiga lärdomar finns dock att hämta från de bilder från Himalaya som äventyraren inte visade. För drömmen om Mount Everest har en mardrömslik baksida. Kvar på berget, efter att klätterturisterna lämnat, ligger inte bara vit snö.

Sedan världens högsta berg bestegs för dryga sjuttio år sedan har sopbergen vuxit. I en video som fick stor spridning förra året visar en sherpa en basstation full av skräp.

ANNONS

– Vi kan se tält, tomma syrgastankar, skålar, bindor och allt möjligt annat skräp skrev han i en kommentar till sin video på Instagram och efterlyste skärpning och åtgärder från myndigheterna.

Även den gröna omställning vi gärna vurmar för kan ha en mindre skön baksida.

Att tillverka det innovativa gröna stål, som Harald Mix talade sig varm för under Näringslivsdagen, har potential att bidra till hållbar förändring. Satsningen slukar dock också enorma mängder el. Därför har exempelvis Magnus Henrekson, senior forskare på Institutet för Näringslivsforskning, riktat skarp kritik mot projekten.

I dagarna kunder Dagens Industri rapportera om den bittra strid som pågår Mellan Mix H2 Green Steel och det konkurrerande projektet Hybrit - med gruvjätten LKAB som huvudägare. Enligt Dagens Industri hotar H2 Green Steels vd den statliga energijätten med rättsliga åtgärder, på grund av att Vattenfall gett negativa besked gällande eltillförseln.

I sin anmälan till Elmarknadsinspektionen lyfter H2GS att Vattenfallkoncernen särbehandlar Hybritprojektet på grund av att affärsmässig relation till SSAB.

Det gröna stålprojekten har alltså gett upphov till strid om en knapp resurs - tillgången på el.

Att fler tekniska lösningar som kan lösa samhällets och klimatets utmaningar också har den sortens baksida påminde även Näringslivsdagens första talare om.

ANNONS

Pernilla Ramslöv pratade om ett slags ebnergiskam kopplat till allt från våra sparande bilder och mejl - till digitalisering och AI.

– Det kan vara mer hållbart att skicka fysiska julkort än att messa runt en filmad julhälsning, sade hon och uppmande publiken att rensa bland sina e-sopor.

Att påminna näringslivet om att de digitala avtrycken inte per automatik är gröna, är angeläget. Det är bara om vi tar in helhetsbilden - och reflektera hur vi använde ny teknik - som vi kan vara säkra på utvecklingen blir såpass medveten som den bör vara.

Att alltid kolla vilka spår man lämnar efter sig är en viktig lärdom från dagen, som fler än näringslivet i Falkenberg bör ta till sig av.

ANNONS