Jobbprojekt för kvinnor är bra för hela Varberg

Ledare 10/3. Många människor med utländsk bakgrund, framför allt kvinnor, har svårt att komma in på den svenska arbetsmarknaden. De blir isolerade, lär sig inte språket tillräckligt bra och mår sannolikt inte bra. Det är ett enormt slöseri med resurser och därför är det glädjande när det finns eldsjälar som försöker ändra på saken. I Varberg finns projektet We Meet som startade 2019. Det är ett samarbete mellan Röda Korset, Öppna Företag och Hotell Fregatten.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

ANNONS
Bild: Marie Hebelius Svahn

På grund av pandemin är det inte lätt att driva den typen av projekt, och därför har man övergått till promenerande möten, så kallad walk & talk. Då får kvinnorna möjlighet att träffa olika företag och få veta vilka jobb som kan vara lämpliga för dem. Det är viktigt att arrangera mötesplatser för att få nya kontakter så det är ett utmärkt initiativ i Varberg. De nyanlända bjuds in via Arbetsförmedlingen, men att det lokala näringslivet är pådrivande är glädjande. Det blir en win-win-situation där företagen får bra medarbetare via en helt ny kanal och innan dess får lära känna de arbetssökande under mer avslappnade former.

ANNONS

Jobb är en förutsättning för integration i det nya landet, får man inte jobb så är det svårare att integreras. Det borde inte behöva vara så svårt, men det saknas strukturer för att få det att fungera. Projekt som We Meet är betydelsefulla, men det får inte bli isolerade öar. Det krävs liknande arbete i alla kommuner och det kan inte bara hänga på eldsjälar.

Sverige behöver all arbetskraft vi kan få. Det finns en missuppfattning att antalet jobb är konstant, men så är det inte. Många startar eget företag, särskilt om det är problem att bli anställd. Många yrken är bristyrken där det är svårt att få tag i anställda med rätt kompetens. Vården och omsorgen skulle inte klara sig utan dem med utländsk bakgrund, inte krognäringen heller, liksom ett antal andra branscher.

Det är slöseri med mänskliga resurser att låta människor gå arbetslösa länge. Ett jobb gör att man får kontakter, man lär sig svenska och man får känna sig behövd. Det är bra för en ort där de nyanlända snabbt kommer in i gemenskapen. Det minskar risken för en mängd problem. Föräldrar som inte kommer in på arbetsmarknaden kan ha svårare att orka hålla koll på sina barn och ungdomar. Det kan leda till att barnen inte tycker det spelar någon roll att engagera sig i skolan och det blir grogrund till sociala problem.

ANNONS

Det är konstigt att inte fler företag, föreningar och kommuner arbetar med liknande projekt som We Meet. Det är ju egentligen inte så svårt, men det kräver engagemang och samarbete med representanter från alla samhällssektorer. Inte minst är den ideella sektorn av stor betydelse. Redskapen finns redan, det gäller bara att samhället tar tillvara de resurser som finns mitt framför ögonen.

ANNONS