Jan Riise: Jan Riise (MP): Ett hem kan vara så mycket

Vi måste förstå vad som är bäst för varje enskilt barn.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

ANNONS
|

I lördags samlade Pride Varberg ett stort antal människor i alla åldrar och med olika bakgrunder. På plats fanns politiska partier, organisationer och kyrkan. Det blev parad, underhållning och politikersamtal. Regnbågsflaggorna vajade och glädjen gick inte att ta miste på trots en gråmulen himmel.

Nästa år arrangeras Pride Varberg för tionde gången. Någon frågade retoriskt från scenen om Pride verkligen behövs längre, och svaret är ett entydigt JA! Att få vara den man vill, att få älska den man vill, är fortfarande inte alldeles självklart i Sverige. Hot och hat som möter många HBTQI-människor har ingen plats i vårt samhälle överhuvudtaget.

ANNONS

Tidigare i juni besökte Miljöpartiets Märta Stenevi Halmstad. I fokus stod barn och barns förutsättningar. Samtal fördes med Skolan mitt i byn, samarbetet SSPF – Skola, Socialtjänst, Polis och Fritids – och om Familjehem och SiS-hem. Det stod helt klart att "hem" betyder så mycket.

Ett hem är mycket mer än någonstans att bo. Det är en plats med närvaro, förutsättningar och stöd som gör det möjligt att skapa ett eget liv, att få använda sin egen förmåga att skapa en framtid och att uttrycka sig själv och sina känslor. Inte minst är det att gå ut skolan med godkända betyg i alla ämnen. Barn och unga kan det om de bara får chansen. Vi vet att en fullgången skola är den starkaste garanten för ett gott vuxenliv.

Ett hem är även en del av en större plats, till exempel ett bostadsområde eller en stad. Vissa områden har sämre rykte än andra, de är "utsatta". Men ”Skolan mitt i byn” i Andersberg har visat att det inte är någon naturlag. Det går att skapa "hem" i skolan och dess omgivning på ett sätt som skapar gemenskap och omsorg på helt frivillig basis. Bort ifrån otrygghet, arbetslöshet, utanförskap och kriminalitet. Till en plats där andra förutsättningar råder.

ANNONS

Det finns barn som av olika skäl inte kan eller bör bo hemma hos sina föräldrar. Missbruk, psykisk ohälsa och andra problem gör det bäst för barnet att bo i ett annat hem, där de kan få en bättre tillvaro. Barnkonventionen, som är svensk lag, betonar att barnets bästa alltid kommer först. Vi måste inse att föräldrar inte alltid är det bästa alternativet. Exemplen Tintin och Lilla Hjärtat är hjärtskärande fall där vi som samhälle hade kunnat göra mer för att skydda dem.

Familjehem i hela Sverige gör fantastiska insatser och ger barn och ungdomar en trygg och kärleksfull miljö. De samarbetar med socialsekreterare, privata alternativ och kommuner för att skapa goda förutsättningar. Det är stor brist på familjehem, och vi behöver fler människor som öppnar sina hem och hjärtan för barn som behöver en trygg miljö.

Men för att detta ska vara möjligt, som en socialchef sa, måste vi se alla barn i Sverige som våra egna ungar. Det kräver att vi förstår och tar ansvar för vad som är bäst för varje enskilt barn.

Med Pride Varberg och erfarenheterna från besöket i Halmstad är det lätt att känna hopp och optimism. Tillsammans kan vi ge alla barn en möjlighet att växa upp i ett hem med kärlek och trygghet, oavsett vilken bakgrund de kommer ifrån.

ANNONS

ANNONS