Cecilia Rönn: Jämställdhet ger alla lika chanser att forma sina liv

Sverige ligger i botten bland EU länderna när det gäller kvinnligt företagande, skriver Cecilia Rönn (L).

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

ANNONS
|

Visste ni att föräldrar sparar mer till söner än till döttrar? Detta har visar en undersökning som SEB gjort. Finansinspektionen har sett att det är skillnader i sparande som börjar vid 11 års ålder då pojkars sparkonto bli fler än flickors. När barnen är 16 år så är var fjärde sparkonto en flickas.

När det gäller lön så skiljer det sig fortfarande mellan könen. Kvinnor tjänar 90% av männens löner. En del av detta kan förklaras med skillnad i val av yrke och utbildning. Men om man tar bort detta är det fortfarande en oförklarlig löneskillnad på nästan 5% mellan män och kvinnor.

ANNONS

Vi kan även se stora skillnader mellan män och kvinnor gällande att driva företag, styrelserepresentation och på de högsta posterna i näringslivet: VD och ordförande. Dessutom är det också så att Sverige sticker ut negativt om man jämför med EU. Vi ligger i botten bland EU länderna när det gäller kvinnligt företagande. Om vi sen tittar på till vilka företag riskkapitalet går till så är det anmärkningsvärt olika. 1% av kapitalet går till kvinnligt ägarledda bolag och 11% går till ägarledda bolag med en mix av könen. Resterande går till manligt ägarledda bolag.

Denna ojämställdhet är en fråga jag vill bidra till att förändra. Den stora frågan är varför det ser ut såhär. Jag är övertygad om att svaret inte är ett, utan att det finns många orsaker till dessa skillnader. Ett sätt att uppmärksamma frågan och få input på möjliga lösningar är att prata med kunniga personer. Därför har jag med några kollegor i riksdagen haft flera möten med totalt över 60 personer som har stora kunskaper i dessa frågor. Representanter från investerarvärlden, från företagare och entreprenörer, från banksektorn, från arbetstagarorganisationer och arbetsgivarorganisationer. Det har lett till bra och insiktsfulla diskussioner och analyser.

Man borde också tillägga att när jag har träffat till exempel Ung företagsamhet så ser det inte ut som ovan. Där är det mycket mer jämställt mellan tjejer och killar, mellan vilka som är VD. Vi kan också se att tjejer lämnar skolan med bättre betyg och fler tjejer väljer att plugga vidare. Det är glädjande men också oroande att skolan inte generellt verkar kunna möta pojkars behov i samma utsträckning i skolan för en utbildning som passar alla barn.

ANNONS

Jag vill inte reglera mer, däremot vill jag få igång debatten och diskussionen. För denna fråga har så många bottnar som går in i allt från familjernas beslut om deras jämställdhet, arbetsfördelning när man har barn, hur man hjälps åt i yrkeslivet. Till hur barn blir bemötta på förskolan och skolan och vilka samhällsnormer som formar och påverkar oss vid yrkesval, anställningsform eller om man vill bli egen företagare. Det är viktigt med förebilder och det är viktigt att alla de som idag har maktpositioner för att kunna förändra tar ett gemensamt ansvar. Efter alla diskussioner vi har haft med olika parter så är jag ändå hoppfull att det finns en stor vilja att alla medborgare ska få nå sin fulla potential genom lika möjligheter till att uppnå sina drömmar.

ANNONS