KALLINGE, SVERIGE 20231205
Louise Karlsson, Martin Johansson och Herman Afzelius under presskonferensen. PFAS-föreningen håller pressträff hos ordförande Herman Afzelius i Kallinge efter tisdagens dom i Högsta domstolen.
Det kommunala vattenbolaget i Ronneby ska betala skadestånd till drabbade som fått i sig PFAS via dricksvattnet, enligt Högsta domstolen. Foto: Johan Nilsson / TT / Kod 50090
KALLINGE, SVERIGE 20231205 Louise Karlsson, Martin Johansson och Herman Afzelius under presskonferensen. PFAS-föreningen håller pressträff hos ordförande Herman Afzelius i Kallinge efter tisdagens dom i Högsta domstolen. Det kommunala vattenbolaget i Ronneby ska betala skadestånd till drabbade som fått i sig PFAS via dricksvattnet, enligt Högsta domstolen. Foto: Johan Nilsson / TT / Kod 50090 Bild: Johan Nilsson/TT

Maria Haldesten: Inte fritt fram att förgifta invånarna

Även i delar av Halland har mark och vatten förorenats av PFAS - bland annat på mark som ligger nära militärt övningsområde.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

ANNONS
|

David besegrade Goliat. Så känns det för de olyckliga svenskar som fått sin hälsa äventyrad av förorenat dricksvatten. För nu har Högsta Domstolen slagit fast vad som borde ha varit självklart från början - att en kommun inte kan komma undan ansvar när man orsakat personskada.

Till det senare räknas alltså att ha fått så höga halter av PFAS i blodet att det bör betraktas som en ”beaktansvärd fysisk försämring av deras kroppar”.

Domen betyder också att de drabbade kan ställa krav på skadestånd. HD slår fast att Ronneby Miljö och Teknik AB är ansvarigt för att kompensera klaganden. Hur stora belopp det kan tänkas röra sig om är svårt att sia om. Det här är första målet i sitt slag.

ANNONS

Sverige är dock inte känt för sina höga ersättningar till människor som farit illa. Och hur kompenserar man den som misstänks ha drabbats av exempelvis PFAS-relaterad cancer?

Det senare har HD inte haft skäl att resonera kring. Domen slår endast fast att en hög förgiftningsgrad är en skada. Och att det finns ett uppenbart producentansvar hos det kommunala vattenbolaget.

Skulden läggs alltså inte hos den misstänkte förorenaren, vilket i Ronnebytrakten anses vara Försvarsmakten, utan hos den som försett invånarna med en hälsofarlig produkt.

Även i delar av Halland har mark och vatten förorenats av PFAS - bland annat på mark som ligger nära militärt övningsområde. För ett år sedan förklarade en miljöjurist vid Försvarsmakten att man jobbar med att utreda föroreningssituationen och ta hand om den. Det är också vad Länsstyrelsen Halland krävt, eftersom det finns bland annat finns höga halter i grundvattnet vid Nyårsåsen.

Att förhindra läckage och helst sanera förorenade områden är förstås extra angeläget där risken för påverkan på människor och djur är som störst. Domen, som visar att den som orsakar skada kan ställas till svars, kan förhoppningsvis driva på det arbetet.

Samtidigt är det förstås viktigt att Sverige fortsätter att driva på inom EU - i syfte att helt få bort användningen av giftiga PFAS-ämnen.

ANNONS

ANNONS