Katarina Erlingson: Inte bara barns fel med våldsamma incidenter

Fruktansvärt! Är det så illa? Så far säkert tankarna hos många som läser vittnesmålen från lärarna i Varbergs skolor. Arbetsmiljön för många lärare och annan skolpersonal är tidvis så illa att deras arbetsplats borde stängas, något som dessvärre inte är unikt för Varberg.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

ANNONS
|

Arbetsmiljöverket ska granska tusen skolor i landet angående det förebyggande arbetet kring hot och våld. Det är bra och viktigt, ingen ska behöva ha en sådan arbetsmiljö. Det är enormt betydelsefullt att lärarna, såväl som andra yrkesgrupper, har en bra arbetsmiljö så att de kan utföra sitt arbete.

Men eleverna då? Deras arbetsmiljö granskas inte på samma sätt. De är dessutom tvingade att gå till sitt arbete, det vill säga skolan, och eleverna kan inte bli sjukskrivna på samma sätt som vuxna.

Skötsamma elever som får sin undervisning förstörd av utåtagerande klasskamrater drabbas hårt. De har ingen makt att göra något åt situationen, när inte ens skolledningen har det. Men även de hotfulla, våldsamma och utåtagerande barnen och ungdomarna har rätt till skolundervisning och en bra arbetsmiljö. Det är inte alltid deras fel att det blivit ohållbara situationer på flera skolor. De är en stor del av problemet, självklart, men det går inte att skylla allt på dem. De är offer för en skola som inte klarar av dem. Det blir inte lättare om deras föräldrar är en del av problemet.

ANNONS

Det har förstås alltid funnits utåtagerande och "besvärliga" elever i skolorna, men problemen har knappast blivit mindre med åren. Lösningen måste sitta i att det blir fler vuxna i skolan. Förutom de vuxna som redan finns i skolan behövs fler specialpedagoger och annan personal som kan möta de utåtagerande barnen så att de mer stillsamma kan få den undervisning de har rätt till.

Det behövs också en kultur och mentalitet på skolorna att alla vuxna, oavsett yrke, är en del i skolans arbete gentemot barnen. Även måltidspersonal och vaktmästare, för att ta några exempel, måste kunna vara en tillgång i att möta barnen.

Regioner och kommuner skriker just nu efter ökade statsbidrag för att möta de ökade kostnader som inflationen fört med sig. Finansministern har hittills varit njugg och ber dem att vänta på besked till höstbudgeten. Det viktiga är att statsbidragen blir generella, detaljstyrning fungerar sällan som det var tänkt.

Ansvaret för skolan ligger på kommunerna och de har inte tillfört så mycket medel till skolan som den skulle behöva. Man har heller inte tagit till sig arbetssätt från skolor som varit mer framgångsrika i att möta problemelever.

Det är de vuxnas ansvar att se till att skolan fungerar för alla. Det ansvaret har uppenbarligen inte tagits och det behöver ändras på snabbt. Det är inte de våldsamma barnens fel, skolan kan inte stå handfallen.

ANNONS

Läs mer: Hot och våld - en del av skolpersonalens vardag

Läs mer: Besparingar på skolor kan slå hårt mot elever och lärare

ANNONS