Så påverkas Varbergs hamn och Västerport av Natointrädet.
Så påverkas Varbergs hamn och Västerport av Natointrädet. Bild: Håkan Johansson

Maria Haldesten: Inse att hamnens status kan påverka Västerport

Politikerna i både Varberg och Falkenberg måste förstå att anpassa byggprojekt efter vad säkerheten och Natomedlemskapet kräver.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

ANNONS
|

Vapenexporten från Varbergs hamn är ingen hemlighet. Hur mycket krigsmateriel som passerar via hamnen – eller om transporterna kommer att öka med Natomedlemskapet är det ingen som kan – eller får – säga något om.

Helt klart är dock att det säkerhetspolitiska läget har bidragit till att exporten av svensk krigsmateriel ökar.

– Vi ser ett otroligt intresse för svenskt krigsmateriel, säger generaldirektören för Inspektion för strategiska produkter (ISP) Carl Johan Wieslander.

Även om Varbergs hamn i första hand siktar in sig på att vara en ledande skogshamn – så är hamnen väl rustad för andra "logistiska utmaningar" som företrädare för hamnen uttrycker saken.

ANNONS

Att såväl eventuellt värdlandsstöd som ökad export påverkar säkerhetsarbetet säger sig självt.

– Våra hamnar klassas redan som skyddsobjekt, men utvecklingen ökar kraven på våra hamnar vad gäller fysisk säkerhet - vilket kan innebära att vi ökar på våra barriärer, förklarar Johan Sigurdsson.

De liberala riksdagsledamöterna Cecilia Rönn och Joar Forsell betonade, under måndagens besök i Varbergs hamn, betydelsen av en välfungerande infrastruktur - men också behovet av ökad medvetenhet kring antagonistiska hot.

– Säkerheten behöver öka i och kring alla skyddsobjekt, det kan handla om att möta och upptäcka drönare. Men alla, från företag till kommuner, måste också bli mer säkerhetsmedvetna, exempelvis vad gäller informationsinhämtning, säger Joar Forsell.

Det stundande Natomedlemskapet ställer nya krav på hela Halland.

– Utrikespolitiken blir lokal, och en del av den lokala politiken, säger Joar Forsell.

Och den lokala partikollegan, Filip Zackrisson, ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Varberg pekar i sin tur på vikten av att exempelvis gymnasierna möter upp. Rekryteringsbehov hos företag som Varberg Precision visar på betydelsen av industriutbildning.

När försvarsminister Pål Jonsson (M) nyligen besökte Halland lyfte han frågan om värdlandsstöd och betydelsen av vikten av samverkan mellan garnisonen och övriga delar av regionen - exempelvis Hallands hamnar.

ANNONS

– Vi har haft besök från Försvarsmakten i båda våra hamnanläggningar. De har tittat på infrastruktur och förmågor och kapacitet, sade Carl-Henrik Hägg, Hallands Hamnars tillförordnade vd.

I samband med försvarsministern besök betonade Hallands hamnar att de investeringar som nu görs kommer att skapa goda förutsättningar för effektiva transporter, vilket även kan gynna Försvarsmakten. Framförallt kommer det dock att gynna alla hallänningar och svenskar.

Hamnarnas strategiskt viktiga betydelse för svensk säkerhet kan inte nog understrykas. Men förstår alla kommunpolitiker fullt ut vad det innebär? Intresset för vattennära bostadsbyggande i Falkenberg hotade att inskränka verksamheten för ett av landets få reparationsvarv – viktigt för såväl handelsflottan som marinen.

Vad Varberg beträffar bör det ställas krav på att delar av Västerport-projektet inte krockar med försvarskänslig hamnverksamhet. Det måste finnas en lyhördhet för att det säkerhetspolitiska läget har förändrats – och att byggprojekt eventuellt måste anpassas därefter.

ANNONS