GÖTEBORG 2015-08-23 
Folkpartiske politikern Robert Hannah fotograferad i samband med Jan Björklunds sommartal på Dockpiren, Eriksberg i Göteborg 
Foto: Anders Ylander / TT / Kod 9200
GÖTEBORG 2015-08-23 Folkpartiske politikern Robert Hannah fotograferad i samband med Jan Björklunds sommartal på Dockpiren, Eriksberg i Göteborg Foto: Anders Ylander / TT / Kod 9200 Bild: Anders Ylander/TT

Idén om husblattar blottar vänsterns rasism

En icke-vit person som frivilligt väljer höger framför vänster rubbar vänsterns verklighetsberättelse och självbild.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

ANNONS

Ledare 1/6. Riksdagsledamöterna Robert Hannah (L), Gulan Avci (L) och Hanif Bali (M), samt huvudsekreterare för Moderaternas idéprogramgrupp, Alice Teodorescu är alla framstående politiska profiler som under det senaste decenniet bränt av vänsterfalangens hela proppskåp. Inte ens den annars någorlunda intellektuella champangevänstern – med sina tillhåll på P3 och de stora tidningarnas kultursidor – har lyckats behålla vare sig saklighet eller värdighet när den gordiska knuten som är högerpersoner med invandrarbakgrund ska lösas.

Vänstern ser kapitalismen som ett system som föder och göder orättvisa, istället för att skapa frihet och utveckling. Kapitalismen bygger sin rikedom på att utnyttja de allra svagaste, det vill säga arbetarna. Utöver klass är också ras en vital del av den socialistiska analysen, eftersom den utgår från tanken att de västerländska samhällenas rikedom vilar på exploateringen – såväl historiskt som idag – av icke-vita personer.

ANNONS

Därmed ger inget vänstern så stor huvudvärk som en invandrare som frivilligt väljer att vara borgerlig, eftersom en icke-vit person som frivilligt väljer höger framför vänster rubbar vänsterns verklighetsberättelse och självbild. Den enda rimliga förklaringen till huvudvärken blir att dessa individer är förvirrade, lurade och fyllda av självförakt – eller rent av rasförrädare. Onkel Toms. Husblattar.

Låt oss illustrera ett praktiskt exempel på denna vänsterlogik: En vit person som vill se hårdare asylkrav är en vit person som vill se hårdare asylkrav. En icke-vit person som vill se hårdare asylkrav är en husblatte som springer rasisternas ärenden och minsann borde veta att hen ”inte ens skulle fått komma till Sverige med sin politik”.

Enligt vänstern är invandrare offer för kapitalismen, springer i uppförsbacke och måste därför logiskt välja vänsterideologin. Med samma logik blir vita vänsterpersoner solidariska och goda, eftersom de hade kunnat välja den högerideologi som egentligen gynnar dem mest. Med andra ord ger de sig själva den intellektuella kapaciteten att kunna analysera, problematisera och välja, men inte invandrarna.

Det må vara sant att invandrare springer i uppförsbacke, då invandrare onekligen får möta rasism i arbetslivet och till en början saknar såväl språk som socialt skyddsnät. Men det betyder inte att alla invandrare vill samma sak, eller anser att vänsterns lösningar på samhällsproblemen är de som gynnar dem mest. Invandrare är inget kollektiv som på grund av sin bakgrund vill eller borde vilja samma sak, utan är precis som vita svenska individer fullt kapabla att analysera vilket politiskt alternativ som de anser vara bäst för både landet och sig själva.

ANNONS

I avsaknad av bättre argument, eller i ren vägran att acceptera att den egna ideologin inte är helig, smädas och klandras högerpersoner med invandrarbakgrund med jämna mellanrum av såväl anonyma som framstående politiska företrädare för att de inte är vänster. Idén om husblattarna blottar vänsterns rasism, det förtryck de har gemensamt med alla andra totalitära och kollektivistiska ideologier – oförmågan att tillskriva och tillåta individer självbestämmande.

ANNONS