Partiledare Isabella Lövin (MP) i SVT Agendas partiledardebatt.
Partiledare Isabella Lövin (MP) i SVT Agendas partiledardebatt. Bild: Pontus Lundahl/TT

I Lövins Sverige får våldtäktsmännen stanna

Var femte utländsk medborgare som döms för ett grovt brott utvisas från Sverige med dagens lagstiftning. Att Lövin duckar Busch Thors högst legitima ifrågasättande av detta genom att helt lägga ansvaret på rättsväsendet är inte annat än oseriöst - och ovärdigt.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

ANNONS
|

Ledare 7/5. Söndagens partiledardebatt i Agenda blev den första stora TV-sända debatten efter Stefan Löfvens regeringsbildning, där den grönröda regeringen släpptes fram i och med Januariavtalet signerat Liberalerna och Centerpartiet. Debatten blev således historisk, av många anledningar. Inte minst på grund av partiernas uppställning, med S, MP, C och L på den ena sidan, och V, SD, KD, och M på den andra.

Detta var dock inte debattens bisarraste syn. Den kom under debattens första del, då lag och ordning diskuterades. Kristdemokraternas Ebba Busch Thor frågade regeringen hur det kom sig att Sverige i så pass låg utsträckning utvisade brottsdömda icke-medborgare, medans laglydiga och skattebetalande arbetskraftsinvandrare gång på gång utvisas av Migrationsverket. Vice statsminister Isabella Lövin svarade då att ”Vi har ett rättssamhälle där man döms till utvisning om domaren bestämmer det”.

ANNONS

Det är minst sagt anmärkningsvärt att Sveriges vice statsminister inte verkar begripa under vilka regler och premisser domare dömer, nämligen lagen och dess förarbeten. Detta betyder att om regeringen, eller enskild riksdagsledamot, anser att en lagstiftning är för generös eller tolkas för generös i sin tillämpning är det fritt fram att lägga fram en proposition respektive motion i syfte att skärpa denna. Att Lövin duckar Busch Thors högst legitima fråga genom att helt lägga ansvaret på rättsväsendet är inte annat än oseriöst - och ovärdigt.

Var femte utländsk medborgare som döms för ett grovt brott utvisas från Sverige med dagens lagstiftning. Förklaringen bakom att så många inte utvisas är att det krävs ”synnerliga skäl” för att utvisa en icke-medborgare som befunnit sig i landet längre än fyra år. Detta var också fallet för ett i april uppmärksammat mål i Högsta domstolen, där domstolen rev upp Hovrättens dom om utvisning av en våldtäktsdömd somalisk man med permanent uppehållstillstånd. En oenig domstol ansåg att mannens anknytning till Sverige, som utgör en bärande del av prövningen, var såpass stark att utvisning inte kunde motiveras.

Anders Eka, ordförande i Högsta domstolen, var en av två justitieråd som ville se mannen utvisad. I sin skiljaktiga mening skriver justitieråden: ”Sammantaget kan Hanad Mohammeds anknytning till Sverige, trots den tid han har vistats här, inte sägas vara stark. Brottets allvar är ett tungt skäl för utvisning. Vid en samlad bedömning av omständigheterna i målet väger brottets karaktär och allvar så mycket tyngre än de omständigheter som talar mot utvisning, att det föreligger synnerliga skäl för att utvisa honom.”

ANNONS

Vidare kommenterade Anders Eka domen med ”Det blir en sak närmast för politikerna att fundera på om man vill ha det på något annat sätt än vad den nuvarande lagstiftningen ger”.

Så fundera, Isabella Lövin – kommer du även fortsatt tillåta grovt kriminella icke-medborgare att stanna i Sverige?

ANNONS