Katarina Erlingson: Hög tid bygga nya skyddsrum i Halland

Kriget i Ukraina påverkar oss svenskar på många olika sätt. Ett är att vi blir medvetna om vår egen sårbarhet och godtrogenhet. Det var längesen bankomaterna har fått jobba så hårt. Vi fyller våra plånböcker med kontanter för första gången på länge.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

ANNONS
|

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, är nerringt av människor som vill beställa broschyren "Om krisen eller kriget kommer". Eller som undrar var närmsta skyddsrum ligger. Det sistnämnda är en kunskap som möjligen fanns under kalla krigets dagar, men få har fram till nu känt behov av att ha koll på det.

Efter att Berlinmuren föll 1989 och de forna östländerna demokratiserades minskade behovet av skyddsrum i Sverige. Sen 2002 har det inte byggts några nya. I nybyggda områden finns inga skyddsrum alls. Inte heller på landsbygden, där det ofta finns andra utrymmen att ta skydd i om det skulle behövas.

ANNONS

Det är dags att ändra på synen på skyddsrum. I Varbergs tätort finns i dag 284 skyddsrum och i Falkenberg 175, alla i äldre bostadsområden eller i centrum. Regeringen måste, via MSB, möjliggöra fler skyddsrum, inte minst i nybyggda områden. Lokala fastighetsägare och kommunerna kan och bör trycka på.

Putins Ryssland har under flera år dragit sig allt längre från demokratiska principer, vilket gett anledning att lyfta upp en förbättrad beredskap i Sverige. Än så länge har regeringen inte tagit beslut som innebär byggande av nya skyddsrum, men det borde vara en tidsfråga innan nya beredskapsplaner tas fram. Rysslands aggression mot Ukraina har ställt allting på sin spets.

Nu rusar många och anmäler sig till Hemvärnet, ett annat bevis på att kriget i Ukraina skapar oro och ett behov av att göra något. Frivilliga ordnar insamlingar till dem som är kvar i Ukraina och dem som har lyckats fly. Få är oberörda.

Regeringen har varit snabb med beslut för att stötta Ukraina på olika sätt. Nu behöver regeringen också snabbt initiera ärenden för att uppdatera det svenska civilförsvaret, där byggande av nya skyddsrum är en del.

Man har länge trott att nya krig skulle se ut på andra sätt än tidigare, på något sätt "modernare". Men Rysslands invasion i Ukraina är åtminstone hittills av den gamla sorten och visar därmed på ett behov av skyddsrum även i framtiden. Krigföring borde i sig själv vara omodernt, men har bara kompletterats med moderna metoder som cyberkrig. Desinformation är något som funnits i alla tider, nu med skillnaden att den går att sprida så ofantligt mycket fortare och lättare via sociala medier.

ANNONS

Beredskapen i Sverige bör också handla om att öka vår medvetenhet om alla sätt att bedriva krig. Vi har varit naiva alltför länge och det är enormt sorgligt att vi måste sluta med det.

ANNONS