C-ledaren Muharrem Demirok och Daniel Bäckström, landsbygdspolitisk talesperson.
C-ledaren Muharrem Demirok och Daniel Bäckström, landsbygdspolitisk talesperson.

Katarina Erlingson: Halländska vägar blir bättre när alla partier samverkar

Den som skumpar fram på väg 710 mellan Krogsered och Sjönevad tänker luttrat att det bara är att bita ihop när underhållet av vägen skjuts fram återigen. Alternativa körvägar är inte särskilt många och inte är de mycket bättre. Även den som kör på motorvägen mellan Halmstad och Falkenberg tampas med gupp och sprickor, som knappast gör körningen lättare i den täta trafiken.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

ANNONS
|

Och den som åker Öresundståg vet att banarbeten är ett nödvändigt ont, men när ska Trafikverket bli klart med allt som behöver göras? Det är en ständig prövning för resenärerna.

Kanske är Centerpartiet rätt på det när man vill ha en parlamentariskt tillsatt infrastrukturberedning. Många regeringars försummelser kring infrastrukturen syns tydligt nu, så det är verkligen hög tid att politikerna sätter ryggarna ihop för att lösa problemen. Frågan är bara hur realistiskt det är att komma med en propå som kräver samarbete och vilja att hitta lösningar. Det är ju trots allt en tid av stora politiska klyftor. C-förslaget kan närmast ses som naivt. Samtidigt, vad är alternativet? Det enda som kan lösa infrastrukturproblemen som påverkar oss alla är samarbete.

ANNONS

Det glädjande med förslaget, som kommer inför Centerpartiets stämma om några veckor, är att det försöker ha en helhetssyn på infrastrukturen. Det handlar inte bara om vägar och järnvägar. Det handlar om elektrifiering och digitalisering, det handlar om klimatet, det handlar om vår och rikets säkerhet. Stora frågor alltså.

Förslaget ingår i C-förslaget till landsbygdsprogram som de kallar Sverigelyftet. Infrastrukturfrågor berör förstås inte bara landsbygden, men är kanske extra viktiga där. Övriga förslag i programmet tyder på att C försöker integrera landsbygdspolitiken till något allmängiltigt. Det är en bra ambition men kan vara svårare att kommunicera.

Landsbygden och politiken för den ser inte längre ut som den gjorde förr. Det finns olika sorters landsbygder och problematiken i Norrland ser numera helt annorlunda ut. Nu är det brist på arbetskraft som är det främsta problemet i flera norrlandskommuner, som växer så det knakar tack vare den nya gröna industrin. Samtidigt finns de gamla glesbygdsproblemen kvar, med avfolkning och en allt äldre befolkning.

Då kan en infrastrukturberedning med ett brett mandat vara en del av en ny syn på samhällsfrågor som är oberoende av var man bor.

Centerpartiet är fortfarande det parti som har störst förståelse för problemen i hela landet, oavsett hur tätt invånarna bor, men det är en utmaning att gå från traditionell kommunikation kring landsbygden till att få väljarna att förstå komplexiteten och sammanhangen i samhällsbygget. Särskilt när partier som SD och KD, i den mån de alls pratar landsbygd, fokuserar på tyck-synd-om-mentaliteten och för fram enkla lösningar som priser på drivmedel. Risken är att dessa partier inte alls vill delta i en bred beredning, men C har förhoppningsvis fått fram poängen ändå.

ANNONS
ANNONS