STOCKHOLM 20220111
Sofia Westermark, bataljonchef på Luft värnsregementet, talar vid Folk och försvars rikskonferens i Stockholm.
Foto: Anders Wiklund / TT kod 10040
STOCKHOLM 20220111 Sofia Westermark, bataljonchef på Luft värnsregementet, talar vid Folk och försvars rikskonferens i Stockholm. Foto: Anders Wiklund / TT kod 10040 Bild: Anders Wiklund/TT

Maria Haldesten: Halland lever farligt, trots stärkt försvar

I det Putinska revirpinkandet ingår att slå till där man kan. I vårt län finns sårbara mål, som kräver mer försvar än avancerade robotar.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

ANNONS
|

Läget i vårt län är värre än på mycket länge – trots att det blivit bättre. Hur går det ihop?

Svaren är förvillande lika - de stavas Patriot och patriotism.

I det första fallet handlar det om en efterlängtad, materiell uppgradering av vårt luftförsvar. Strax före jul kunde vårt halländska luftsvärnsregemente meddela att Luftvärnssystem 103, Patriot, nu är operativt och redo att användas i försvaret av Sverige.

Under pågående rikskonferens på Folk och Försvar meddelade Bataljonschefen för Lv6, Sofia Westermark, belåtet att förmåga och räckvidd nu är bättre än någonsin. Dessutom skickas försvarsmedarbetare regelbundet till USA för utbildning, liksom specialkompetens från USA kommer till Halland för att drilla personalen på Lv6.

ANNONS

Ett okontroversiellt utbyte mellan två länder som har ett betydelsefullt bilateralt försvarssamarbete - som råkat bli ännu tajtare tack vare aktuellt materielinköp?

Ja. Från svensk och västlig horisont. Vi är ett självständigt land. Vi ser det som självklart att stärka vår förmåga att försvara oss - bland annat genom att samarbeta med de länder och organisationer vi själva väljer.

Tyvärr ser den krigförande storgrannen i öst inte saken på det sättet. Der är där hoten mot Halland kommer in - hot från en växande rysk patriotism med allt mer aggressiva inslag.

Ryssland har, med de kravlistor som nyligen presenterats, markerat revir. Och i det putinska pinkandet ingår att försöka förvägra självständiga nationer - som Sverige och Finland - att söka sig till de allianser man önskar.

– Ryssland rättfärdigar och försvarar Molotov-Ribbentroppakten och vinterkriget mot Finland, förklarade Gun Persson – forskningsledare på FOI och Rysslandsexpert – i sitt anförande på Folk och Försvar.

Med den beskrivningen sätter hon Putins agerande i en historisk kontext, vilket både upplyser och skrämmer. Putin är inte nöjd med att ha herravälde över en allt mer kuvad befolkning – han vill återutvidga det ryska herraväldet. Invasionerna i Georgien och Ukraina var en början, inte på ett krig som äger rum på avstånd utan på ett krig som kryper allt närmare.

ANNONS

Den som nervöst frågar om kriget når våra gränser bör ta sig en kalldusch. Det kalla kriget har redan övergått i ett ljummet, men aktivt, flerfrontskrig. Traditionella trupper av det slag som mobiliseras vid gränsen till Ukraina, eller de vapen som placeras i Belarus, är aktuella exempel.

Cyberattackerna, som redan pågår mot Sverige, kan räknas till de otraditionella - men icke mindre farliga. Att pröva att slå till mot och slå ut något mål i Halland (som Ringhals eller regionsjukhuset) ingår i det pågående ryska katt och råtta-spelet.

Därför är gårdagens nyhet – om ett nytt It-försvarsförband i Linköping – av nästan lika stor betydelse som förstärkningarna av Lv6 och återupprättandet av Amf 4.

ANNONS