Christofer Bergenblock: Håll gränsen mot homofober och Putinkramare

För Centerpartiet är det en självklarhet att vi även ska hålla gränsen mot klimatförnekarna och klimatförsenarna, skriver Christofer Bergenblock.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

ANNONS

Håll gränsen – dessa bevingade ord uttalades av statsminister Thorbjörn Fälldin (C) i samband med att den sovjetiska u-båten U137 gick på grund i Gåsefjärden utanför Karlskrona hösten 1981. Uppmaningen om att hålla gränsen var statsministerns svar på en direkt fråga ifrån överbefälhavaren om vad den svenska militären skulle göra. Under efterkrigstiden har Sverige aldrig varit närmre krig än den gången, men tack vare ett resolut och handlingskraftigt agerande avstyrdes krisen.

Nu har det gått drygt 40 år sedan incidenten i Gåsefjärden och det finns all anledning att upprepa Fälldins ord igen. Denna gång i en lite vidare bemärkelse. Återigen är Ryssland ett hot emot Europas säkerhet, men det finns även hot mot klimatet, friheten och öppenheten. Vi behöver hålla gränsen mot alla dessa hot och det gör vi bäst tillsammans.

ANNONS

För Centerpartiet är det en självklarhet att vi ska hålla gränsen mot Putin, men vi måste också hålla gränsen mot hans lakejer. Vi vet sedan tidigare att banden mellan Europas högerpopulister och Putin har varit starka. Putin har i dessa kretsar setts som en förebild i form av den starka ledaren som kontrollerar media, institutioner och politiska motståndare.

För att hålla gränsen mot Putin måste vi öka stödet till Ukraina. Genom ett starkt och enat EU kommer vi kunna hjälpa Ukraina att vinna kriget, men det behövs mer stöd, både humanitärt och militärt. Att hjälpa Ukraina att förvara friheten är ett sätt att säkerställa hela Europas frihet.

För Centerpartiet är det en självklarhet att vi även ska hålla gränsen mot klimatförnekarna och klimatförsenarna. Växthusgaserna känner inga gränser och därför måste även uppgiften att motverka dem vara gränsöverskridande. När enskilda länder väljer att öka sina utsläpp istället för att minska dem så måste EU agera lika resolut som Fälldin.

Klimatarbetet behöver öka i hela EU för att fasa in det förnybara och fasa ut det fossila. Fossila kraftverk måste förbjudas och Putins naturgas måste stoppas en gång för alla. Elektrifieringen måste öka, men även användandet av skogens klimatsmarta produkter.

För Centerpartiet är det förstås en självklarhet att hålla gränsen mot homofoberna, rasisterna och sexisterna, som vill vrida tillbaka klockan och inskränka människors fri- och rättigheter. Tyvärr har vi under senare år sett flera exempel på hur det gjorts inskränkningar på kvinnors rätt till abort och på människors rätt att älska vem man vill. Samtidigt har antisemitismen och rasismen ökat runt om i Europa. Därför är det nu dags för EU att tydligt stå upp för toleransen och de mänskliga rättigheterna.

ANNONS

EU är den naturliga plattformen för arbetet mot gränsöverskridande problem, antingen det handlar Rysslands aggressioner, utsläppen av växthusgaser eller högerpopulisternas hat. Gemensamt kan vi bygga ett starkare Europa som förmår möta dessa utmaningar, men då krävs det resoluta och handlingskraftiga ledamöter i Europaparlamentet. Personer som står upp för Fälldins bevingade ord när de behövs som allra mest;

Håll gränsen!

ANNONS