Göteborgsvarvet hotar öppna landskap

Att Ulf Lundells låt ”Jag trivs bäst i öppna landskap” blev något av en alternativ nationalsång säger något om hur vi vill ha Sverige.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

ANNONS

Vi vill se de öppna landskapen, fälten, åkrarna och hagarna. Det är också miljöer som är värdefulla för att det vimlar av olika arter där, både växter och djur. Inte minst naturbeteshagar bidrar till att nå miljömålet om en biologisk mångfald.

Samtidigt finns det de som motarbetar dessa miljöer. Som med förmenta miljöargument motarbetar blomstrande hagar och en levande landsbygd. Det senaste exemplet är Göteborgsvarvet, där man inte tillåter att funktionärer äter kött i funktionärskläder och bara bjuder på lakto-ovo-vegitarisk mat, det vill säga varken kött eller fisk, men väl ägg och mjölkprodukter. ”Om du väljer att äta kött ta av dig din funktionärströja”, skriver man i intern information till funktionärerna.

ANNONS

Detta har upprört bland annat LRF:s förbundsordförande Palle Borgström som på Fackbook är kritisk, men också kommer med ett tips: ”LRF är ger gärna input på hur man väljer bra och hållbara svenska råvaror. Både animalier och vegetabilier producerade på hållbart sätt”, skriver han.

Det är ett bra tips. Göteborgsvarvets Bo Edsberger hänvisar till att Göteborgsvarvets varumärke och att man är certifierade. Nu är det fullt möjligt att kombinera ett offensivt miljö- och hållbarhetsarbete med att servera kött. Förbudet mot kött är något som Göteborgsvarvet valt, möjligen inte helt genomtänkt.

Det hela är ett utslag av att kon har kommit att utpekas som en klimatbov, framför allt för att det kornas matsmältning naturligt ger upphov till metan som kommer ut i luften. Metan är en växthusgas, aggressivare än koldioxid, men som inte finns kvar lika länge. Grundläggande är hur man ser på metan och dess roll när det ingår i ett naturligt kretslopp. Om man inser att problemet är den fossila koldioxid som kommer ut efter att ha pumpats upp i form av olja eller gas, inser man också att kor och djur överhuvudtaget inte är de miljöbovar de utmålas som.

Oavsett hur man ser på metanfrågan så har detta med vegetariskt inget självklart bra miljöval i sig. Ett av de substitut för kött som brukar serveras är Quorn, som är helt okej att äta iförd Göteborgsvarvets funktionärskläder. Detta trots att klimatutsläppen från Quorn är högre än från både fågelkött och fisk och åtta gånger så högt som från viltkött.

ANNONS

Göteborgsvarvet talar om sitt varumärke. Om de vill att varumärket ska förknippas med igenväxta hagar och en döende landsbygd så har de gjort rätt val. Om de istället vill att varumärket ska förknippas med biologisk mångfald och öppna landskap bör de inleda samarbeten med lokala bönder med naturbetesmarker. Och så kanske nästa år påminna funktionärerna att ”om du väljer att äta Quorn, ta av dig din funktionärströja”.

ANNONS