Adnan Dibrani: Vi måste orka höja blicken - populism fungerar inte

För ett år sedan publicerade Sverigedemokraternas officiella konton i sociala medier flera inlägg som utlovade tio kronors sänkning vid pump med deras politik.

Detta är ett åsiktsmaterial och ingen nyhetsartikel.

ANNONS
|

I dag är bränslepriserna ungefär desamma som för ett år sedan. Det finns många skäl till det. Den stora politiska förändringen, sänkningen av reduktionsplikten, sker först nästa år. Ändå tror jag att alla inser att det huvudsakliga skälet till att SD inte uppfyllt sitt löfte är att det är genuint svårt, för att inte säga omöjligt, att politiskt styra svenska bränslepriser på kronan och öret.

Priset på bensin och diesel varierar med världsmarknadspriset på olja som i sin tur bestäms av alla möjliga faktorer som produktionsvolym och transportkostnader. Det är inte så enkelt som att bara man justerar en skattesats så får det omedelbart, än mindre bestående, genomslag på priset vid pump.

ANNONS

Det här är ett generellt problem med populismens enkla lösningar, de kan aldrig på riktigt lösa ett problem. Ofta får det oväntade konsekvenser på andra områden. Mer resurser till polisen leder till ökade behov av åklagare, domare och fängelseplatser. Sänkt reduktionsplikt påverkar efterfrågan på biobränslen. Det finns inga enkla lösningar på svåra problem.

Särskilt allvarligt blir det när effekterna av politiken går ut över säkerhetsläget. Nu är vi ändå där. Justitieutskottets ordförande Richard Jomshof (SD) fortsätter provocera såväl svenska som utländska muslimer med direkt olämpliga uttalanden. Sverigedemokraterna är och förblir ett parti som lever på rädsla och oro mellan olika grupper och måste ständigt elda på den konflikten. Det är en politik som på ett år har gjort det både fattigare och farligare att leva i Sverige.

Det handlar inte bara om Sverigedemokraterna. I land efter land i Europa (och dessvärre även i andra delar av världen) ser vi hur populistiska partier inte orkar komma med lösningar utan istället spär på konflikter mellan olika grupper. Även från de andra partierna i regeringsunderlaget så ekar det tomt i de stora samhällsfrågorna.

Vi måste orka höja blicken och se långsiktigt på samhällsutvecklingen. Vi befinner oss i en allvarlig situation med kostnadskris, klimatförändringar och ett fullskaligt krig i Europa. Vi har inte råd att slå split mellan människor för kortsiktiga opinionsvinster.

ANNONS

Sverige ska vara ett land som håller ihop. Det går inte att uppnå med drömmar om att alla ska ha rötter tillbaka till dem som bodde i vårt land när inlandsisen drog sig tillbaka. Det går däremot att uppnå med en politik som minskar klyftor mellan människor på riktigt. De senaste fyrtio åren har ojämlikheten ökat i Sverige. Medan många oroas av skenande matpriser och stigande räntor på bolånen så lever Sveriges 155000 dollarmiljonärer gott. Nu krävs en politik som värnar välfärden och ger vanligt folk möjlighet att klara räkningarna.

Adnan Dibrani
Adnan Dibrani
ANNONS