EP Plenary session - Joint debate - Connecting Europe
EP Plenary session - Joint debate - Connecting Europe Bild: Philippe STIRWEISS

Jörgen Warborn, Europaparlamentariker (M): Var är krisinsikten om de viktiga jobben?

I november samlas världsledarna i Glasgow för det stora klimattoppmötet. EU-parlamentet har utlyst klimatnödläge och de flesta av oss känner berättigad oro över om världen ska lyckas komma samman och vända utvecklingen i tid. Den krisinsikt som slagit allt fler de senaste åren är nödvändig om vi ska kunna fatta tillräckligt långtgående beslut för att bromsa uppvärmningen. Samma krisinsikt måste drabba svenska och europeiska politiker när det gäller vårt andra stora och akuta problem - arbetslösheten.

Detta är ett åsiktsmaterial och ingen nyhetsartikel.

ANNONS

Att nästan 800.000 svenskar i arbetsför ålder inte jobbar borde hålla regeringen sömnlös om nätterna, men jag tycker att de styrande, både i Stockholm och i Bryssel, behandlar arbetslösheten ganska lojt. Man får nästan intrycket av att de inte tycker att läget är så illa. För varför lyser toppmöten och kraftfulla jobbplaner annars med sin frånvaro? Krisinsikten finns helt enkelt inte. Men i det tysta fortsätter utanförskapet att breda ut sig och livsdrömmar att gå i kras.

För att vända den här utvecklingen kommer det inte räcka med att justera paragrafer i marginalen. Sverige och Europa behöver betydligt mer offensiva jobbinsatser än vi sett hittills. Allt börjar med företagsklimatet. Utan företagen blir det inga jobb. Och det är ingen naturlag att det ska vara krångligt att driva företag och dyrt att anställa. Vi har alla möjligheter att förändra spelreglerna, men situationen kommer inte förbättras av sig självt. Det behövs mål och riktning, men allra viktigast en konkret färdplan för att nå dit.

ANNONS

Vi borde initiera en europeisk avregleringsvåg. Varje timme som företagare måste lägga på pappersarbete är en timme de inte kan ägna åt att utveckla sitt företag. Varje krona en företagare måste lägga på dyra jurister är en krona de inte kan betala löner med. Växande byråkrati är lika med växande arbetslöshet. I ett läge när Sverige har EU:s fjärde högsta arbetslöshet och det högsta antalet långtidsarbetslösa någonsin måste vartenda nytt lagförslag granskas utifrån om det underlättar jobbskapande eller inte.

Moderaternas partigrupp i EU driver på för att kraftigt minska den onödiga byråkratin. Vårt krav är att 300 regelverk som innebär orimliga bördor på europeiska företag ska identifieras och avskaffas inom ett år. Moderaterna vill snarast möjligt nå en minskning av de totala administrativa bördorna med 30 procent. Detta skulle innebära en stor lättnad för europeiska företag och ge dem större möjligheter att växa och anställa.

I Sverige måste vi återställa den arbetslinje som regeringen nedmonterat och samtidigt förmå fler europeiska länder att slå in på en linje som sporrar företagande och jobbtillväxt. Bidrags- och skattesystemen måste förändras så att det alltid lönar sig bättre att jobba än att inte göra det. Jobben, jobben och jobben måste vara huvudprioriteringen framåt. Mot vårt långsiktiga välstånd är arbetslösheten nämligen ett precis lika akut hot som klimatförändringarna. Den måste därför hanteras lika skyndsamt och målmedvetet.

ANNONS
ANNONS