EP Plenary session - EU Trade Policy Review
EP Plenary session - EU Trade Policy Review Bild: Riccardo PAREGGIANI

Jörgen Warborn, Europaparlamentariker (M): Ukrainas sak är vår

Vi bevittnar nu en regelrätt rysk invasion av Ukraina. Det vi befarade, men hoppades aldrig skulle hända har hänt. Det är en extremt allvarlig säkerhetskris som utspelar sig i vårt absoluta närområde. Från Varberg är det närmare till ukrainska gränsen än till Skellefteå. Det som händer där kommer påverka här.

Detta är ett åsiktsmaterial och ingen nyhetsartikel.

ANNONS
|

Och vi har en moralisk skyldighet att stå på ukrainarnas sida mot den makthungriga angriparen. “Om vi inte säger ifrån idag, så kommer vi inte finnas imorgon,” sammanfattade Ukrainas president Zelenskyj. Oerhört mycket står på spel.

Den ryska invasionen inleddes redan 2014 med annekteringen av Krim och den fortsätter nu med en fullskalig invasionsvåg på bred front mot hela Ukraina. I skrivande stund kan ingen förutom Putin säga var det stannar. Vissa militäranalytiker varnar för att händelseutvecklingen riskerar att bli den blodigaste Europa genomlidit sedan andra världskriget. Detta måste till varje pris förhindras.

Putins motiv är svåra att tyda. En dröm om fornstora sovjetiska dagar, stormaktsromantik och en vilja att sätta agendan på världsscenen är säkert bara några av skälen. Men han beordrar anfall fullt medveten om att priset kan bli högt. Ukraina kommer inte ge sig. EU och USA kommer inte vända bort blicken. Ändå riskerar Putin med berått mod livet på soldater och civila - sina egna landsmän och sitt fredliga grannfolk. Vilka motiven än är kan de aldrig rättfärdigas.

ANNONS

EU måste skyndsamt införa benhårda sanktioner mot Ryssland. Deras övergrepp på ukrainarna ska inte kunna ske ostraffat. De ryska oligarker, militärledare och politiker som utgör stödtrupperna till Putins korrupta regim måste få betala ett högt pris. Deras tillgångar utomlands ska frysas och de ska åläggas reseförbud till västvärlden. Det är mycket bra att den tyska förbundskanslern tillkännagivit att gasledningen Nordstream 2 stoppas, åtminstone tillfälligt. Lukrativa näringslivssamarbeten som göder ryska staten måste avbrytas.

Vill man verkligen åsamka Ryssland skada och tvinga dem att backa, då måste man nämligen få det att bränna till ekonomiskt. Rysk ekonomi vore obetydlig utan exportintäkterna från fossila bränslen och mineraltillgångar. Olyckligt nog är många av Europas länder djupt beroende av att importera inte minst den ryska gasen för att värma bostäder och driva industrier. Om Ryssland vrider åt kranen, så blir konsekvenserna kännbara i EU. Den ryska invasionen visar varför vi måste komma ur beroendet av rysk gas och ryska naturtillgångar. Det är ohållbart att befinna sig i en gisslansituation där Putin inför en kall vinter kan strypa gasleveranserna för att tvinga Europa till tystnad och underkastelse.

Beroendesituationen har tidigare avskräckt vissa europeiska ledare från att tydligt markera mot Ryssland. Nu är läget ett annat. Om Putin hoppades splittra Europa med sina handlingar, så har effekten blivit den rakt motsatta. EU:s länder är enade om att kännbara sanktioner snabbt ska komma på plats och att den ryska aggressionen måste avbrytas omedelbart. EU:s och Natos länder svetsas alltmer samman. Vi ser vilken sårbar situation man befinner sig i om man står utanför Natos beskydd. Sverige borde snarast möjligt ansöka om fullvärdigt Nato-medlemskap. Och orden om stöd för Ukraina måste omsättas i handling. Det är vi skyldiga dem som vill leva i fred och frihet.

ANNONS
ANNONS