Jan Riise: Till demokratins försvar – alla dagar i veckan

Riksdagsårets första termin är snart till ända och vi som blev invalda i höstas börjar falla lite till ro i förvissningen om att vi hittar i huset, att vi klarar voteringarna och förstår lite mer av hur arbetet faktiskt går till.

Detta är ett åsiktsmaterial och ingen nyhetsartikel.

ANNONS
|

Häromdagen delade talman Andreas Norlén ut medaljer och nålar till ledamöter som lämnade riksdagen efter valet i år. I sitt tal betonade han ordet demokrati mer än en gång och pekade på privilegiet att ha en riksdag med ledamöter som valts av Sveriges invånare.

För tyvärr är det så att i världen minskar antalet demokratier. Forskare bland annat vid Göteborgs universitet beskriver hur allt färre människor faktiskt lever i demokratiska länder. Sju av tio människor i världen lever i autokratier, länder med envåldshärskare. Val kan förekomma men betyder lite eller inget i praktiken. För bara 10 år sedan var siffran 49 procent, nu alltså 70 procent av världens befolkning.

ANNONS

Det här är något vi måste vara vaksamma på, även i Europa och Sverige. Starka krafter utifrån med stora resurser fyller våra sociala medier med desinformation och rena lögner, med syfte att slita isär och skapa grogrund för nya aktörer som inte drar sig för någonting. Planerna på en statskupp som avslöjades i Tyskland är ytterligare en sådan signal.

För en vecka sedan var jag inbjuden att tillsammans med ordförande, vice ordförande och ytterligare en ledamot i konstitutionsutskottet delta i ett par kommittémöten i Europaparlamentet. Liubov Tsybulska, rådgivare till regeringen i Ukraina och grundare av Centre for Strategic Communication and Information Security, inledde med en skakande presentation av hur relativt enkelt lögner och halvsanningar sprids med stor kraft, inte minst i Ryssland.

Som svenska parlamentariker fick vi också möjlighet att hålla anföranden. KU:s ordförande Ida Karkiainen och jag tog båda upp olika aspekter av rättsstatens principer och medborgarnas rätt att förvänta sig att vi som länder respekterar dessa. Likaså att vi måste vara uppmärksamma på risker för övertramp, som exempelvis Rädda Barnen och andra organisationer pekat på.

Vi har alla skäl att vara vaksamma, kritiska och granskande också i Sverige, liksom i övriga Europa. Demokratin är hotad. Det finns människor som vill ha en annan ordning.

ANNONS

Efter nyår tar Sverige över ordförandeskapet i EU. Det betyder att vi från svensk sida har möjlighet att påverka hur arbetet går vidare. Flera av riksdagens olika utskott kommer att ordna möten och konferenser med parlamentsledamöter från de andra länderna i unionen. Konstitutionsutskottet, där jag sitter, kommer veckan före midsommar att ordna en större konferens i Stockholm på temat Demokratin i Europa.

Det är uppgifter som dessa som gör det så enormt stimulerande att få vara delaktig och att få vara en grön röst i riksdagen och att få vara en del av den gröna rörelsen som sträcker sig från våra lokalavdelningar i Halland till hela Europa och världen.

ANNONS