Emma Wiesner.
Emma Wiesner. Bild: Axel Palm

Emma Wiesner: Steg mot självförsörjning kan sänka priserna

Nu måste vi göra rätt saker för att minska sårbarheten i Sveriges livsmedelsproduktion – och så att priserna i matbutikerna kan vända nedåt igen.

Detta är ett åsiktsmaterial och ingen nyhetsartikel.

ANNONS
|

Vladimir Putins vedervärdiga krig mot Ukraina har på många sätt påverkat vår vardag. När vi pratar om hur säkerhetsläget förändrats som en följd av invasionen går de flesta tankar till Sveriges ansökan om medlemskap i Nato och den nödvändiga upprustningen av försvaret.

Det räcker inte. Vi behöver också tala om matsäkerhet. Alla som varit i livsmedelsbutiker det senaste året har märkt hur priserna stuckit i höjden. Kriget och inflationen har gjort våra matkassar tyngre att bära.

Utvecklingen har också påverkat livsmedelsproduktionen enormt mycket. Främst genom tuffare förhållanden för jordbruket i Ukraina och exporten av livsmedel därifrån, som vanligtvis står för tio procent av världshandeln med vete, samt i Sverige och i EU när priset på insatsvaror som gödsel och diesel rusat i höjden.

ANNONS

Men med rätt insatser och bättre förutsättningar för jordbruket i Ukraina, i Sverige och i Europa kan vi vända på detta. Kortsiktigt behöver vi göra allt vi kan för att hjälpa Ukraina att vinna kriget och för att hålla deras jordbrukssektor vid liv. Och på lite längre sikt behöver vi förbättra möjligheterna till att bedriva jordbruk i Sverige och i Europa.

Jag sitter i Europaparlamentets jordbruksutskott, i vilket vi haft Ukrainas jordbruksminister som digital gäst flera gånger, för att få aktuell information om vilket stöd som EU kan ge till Ukraina. Vi behöver fortsätta skicka diesel till Ukraina, hjälpa till med generatorer och att återställa elförsörjningen, samt säkra att det som produceras också kan exporteras ut i världen.

För det svenska lantbruket så är både skenande kostnader och ett akut behov av gödsel det som framför allt måste åtgärdas. Här krävs att vi ändrar på lagstiftning för att i längden skapa ett mer hållbart och konkurrenskraftigt lantbruk och därmed skapa möjlighet till en större livsmedelsproduktion i Sverige.

Gällande gödsel så behöver vi se över flera olika lagstiftningar för att möjliggöra en större utvinning av mineraler från både mänskligt och industriellt avfall. Dessutom – i dag används enorma mängder naturgas för att skapa mineralgödsel. När vi bygger ut den förnybara energin, så kan vi både ersätta gasen här och även stärka självförsörjningsförmågan gällande energin.

ANNONS

En ytterligare fråga vi hanterar i Europaparlamentet just nu är användningen av växtskyddsmedel. Här driver Centerpartiet linjen att kraven måste anpassas nationellt. Sverige använder redan i dag väldigt låga nivåer av växtskyddsmedel, och detta måste det nya förslaget till växtskyddsmedelslag ta hänsyn till, annars riskerar stora delar av livsmedelsproduktionen fördyras och därmed äventyras vår livsmedelssäkerhet.

Alla faktorer som riskerar att slå mot matproduktionen måste motas. För alla bönder i Sverige och i EU är en del av vårt totalförsvar. Ju mer vi kan vara självförsörjande, både gällande maten och energin, desto mer kommer vi att kunna pressa ner priserna igen.

ANNONS