Stäng de religiösa grundskolorna

Frågan om religiösa friskolor är åter aktuell. Römosseskola som i mars 2019 fick kritik av Skolinspektionen för att ha bedrivit separatistisk undervisning i 22 (!) år – bland annat i ämnena engelska, bild, musik och idrott – har nu fått grönt ljus av samma myndighet att utöka sin verksamhet. Tillståndet gavs 2015, med villkoret att ”Utbildningen får starta efter den 30 juni 2016 och senast vid början av läsåret 2017/2018”.

Detta är ett åsiktsmaterial och ingen nyhetsartikel.

ANNONS
Bild: Pontus Lundahl/TT

Tillståndet har alltså gått ut. Ändå menar Skolinspektionen att de inte kan neka Römosseskolan sin utvidgning eftersom beslutet ”inte är tillräckligt tydligt”, enligt enhetschefen Fredrika Brickman. ”Det framgår inte av beslutet att tillståndet därefter förfaller. Det har vi bedömt som vägledande mer än ett absolut krav”, fortsätter hon i en intervju för GT (22/7).

Åsikten att formuleringen är ”vägledande” istället för ordagrann är en bedömning som myndigheten själva har gjort, men det har inte prövats. Skolinspektionen slår alltså hellre knut på sig själva än riskerar tid och energi i domstol för att få saken prövad. Det är oansvarigt och ett hot mot elevernas rätt till en likvärdig utbildning, inte minst med tanke på att Römosseskolan under Skolinspektionens andra granskning våren 2020 inte hade åtgärdat den könsseparerade undervisningen. Rimligtvis borde skolan först visa att de kan göra rätt innan de ges tillstånd att utöka sin verksamhet ytterligare.

ANNONS

Frågan är större än så. Sverige är en sekulariserad stat, och separationen mellan religion och skola inskriven i skollagen. Det finns utrymme för friskolor med konfessionell inriktning, med villkoret att dessa inslag ska vara frivilliga. Du ska som icke-troende kunna gå i en konfessionell skola utan att märka någon skillnad mellan den utbildningen och annan. Trots detta pumpas miljardbelopp i skolpeng till konfessionella skolor där inslagen inte är frivilliga och tillsynen dålig.

Det är högst rimligt att fråga sig varför svenska skattebetalare ska finansiera föräldrars religiösa indoktrinering av sina barn, i synnerhet under skoltid. Man bör också fråga sig hur rimligt det är att anta att ett barn kan freda sig mot den så kallade ”frivilligheten” i att delta i bön, sjunga i kyrkan eller äta halalkött. I juni 2020 fick Römosseskolan kritik från Skolinspektionen eftersom många elever – i synnerhet de yngsta – inte uppfattade att bönen var frivillig. ”Om man inte är med och ber så får man ingen belöning av Allah, man kommer inte till paradiset”, kommenterade en elev.

Det är uppenbart att det finns för många dåliga exempel för att tillåta denna cirkus spinna vidare ytterligare en säsong. Även den som inte anser att dessa exempel ska utgöra beslutsunderlaget för de konfessionella skolornas vara eller icke vara måste i vart fall inse att de konfessionella grundskolorna är en del av föräldrarnas indoktrinering av sina alltför unga barn. Den ska inte finansieras av skattemedel då det omöjligt kan motiveras av barnets egna ”frivillighet”. Låt barn få vara barn, och låt alla barn få vara det på samma villkor. Stäng de religiösa grundskolorna.

ANNONS
ANNONS