Bengt Eliasson: Skolan först - rätten till utbildning gäller alla

Att skolan är viktig är tydligt. Det märks inte minst i tidningen, på nyheterna och i sociala medier. Så fort en förändring inom skolan kommer på tal så reagerar många väldigt starkt. Kunskap är biljetten vidare i livet. Alla ungar ska ha rätt att lära och utvecklas. För Liberalerna är detta en självklarhet. Skolan är grunden till ett gott liv. Detta gäller för ALLA barn och ungdomar.

Detta är ett åsiktsmaterial och ingen nyhetsartikel.

ANNONS
|

Skolan behöver vara en plats där varje elev ges förutsättningar att lyckas. Där är vi sorgligt nog inte i dag. Det ska inte spela någon roll var du bor, vilken bakgrund du har eller vilka fysiska eller intellektuella förutsättningar du har. ALLA har rätt att i skolan bli sitt allra bästa jag. Det börjar i förskolan och hela vägen upp till universitetet och forskarnivå. Utbildning är en av grundstenarna i vårt liberala demokratiska samhälle – men vi behöver göra mer för att vi ska ha en i världsklass. En skola för ALLA.

Egentligen är det väl ganska självklart – att rätten till en god och anpassad utbildning efter vars och ens förutsättningar och behov ges till alla. Eller? Kan någon vara emot att en persons utbildningsnivå styr förutsättningarna för demokratisk delaktighet, ekonomisk självständighet och upplevd hälsa? Att kunna välja och genomföra en utbildning är avgörande för delaktigheten i samhället och jämlika levnadsvillkor för alla? Ja, det verkar så.

ANNONS

Utbildningsnivån är lägre bland personer med funktionsnedsättning än övriga i befolkningen. Några av orsakerna är att särskilt stöd sätts in för sent, dåliga lärmiljöer och att elever med funktionsnedsättning är otrygga. Skolan skapar i sig så kallade hemmasittare, oavsett om orsaken är att du behöver mycket stöd eller mer stimulans så kan ett barn bli helt åsidosatt. Kunskapen om funktionshinder i skolan är i allmänhet för låg och insatserna för få.

Den anpassade skolan (tidigare särskolan) ska ge elever med intellektuell funktionsnedsättning möjlighet att studera efter egna förutsättningar. Spetsklasser ska ge särbegåvade barn möjlighet till snabbare studietakt. Båda dessa och allt däremellan är lika viktigt. Sedan får vi inte glömma hur viktig lärmiljön är. Tänk bara på hur mycket du själv ägnar dig åt din egen arbetsmiljö och hur viktig den är för att du ska trivas och göra ett bra jobb.

För att sätta skolan först behöver utbildningen av lärare och skolledare förbättras. Fysisk eller intellektuell otillgänglighet är aldrig ett godtagbart skäl till att en unge inte platsar i skolan. Även föräldrar med funktionsnedsättning begränsas i sitt fria val av skola för sina barn när skolan inte är anpassad.

Den anpassade skolan måste sluta vara en återvändsgränd. I dag är det svårt för den som har gått i gymnasiesärskolan att studera vidare eftersom betygssystemet inte funkar. De flesta utbildningsvägar är stängda. Det måste alltså till ett nytt betygssystem i den anpassade skolan, fler anpassade utbildningar och ändrade regler för studiestöd.

ANNONS

Vi behöver ta skoldebatten ett steg till. Vi behöver en skola för ALLA ungar. Sätta skolan först helt enkelt!

ANNONS