Jörgen Warborn, Europaparlamentariker (M): Sent ska syndaren vakna när EU halkat efter

Det är nya tongångar från EU-kommissionen i Bryssel. Tidigare regleringsivrare börjar tveka och inse konsekvenserna av att i decennier ha staplat allt tyngre regelbördor på företagen. Dalande tillväxtsiffror, hög inflation och ett skakigt ekonomiskt läge talar sitt tydliga språk.

Detta är ett åsiktsmaterial och ingen nyhetsartikel.

ANNONS
|

Vi är några som har varnat länge för riskerna med att nedprioritera företagarfrågorna. EU-topparnas och de europeiska regeringarnas ointresse har smygande lett oss in i en tillväxtkris som ingen längre kan blunda för. Och sent ska väl syndaren vakna, men nu har EU-kommissionen äntligen insett allvaret och satt tillväxten som sin högsta prioritet. Det finns plötsligt ett momentum för att på allvar ta tag i företagsklimatet. Nu gäller det att smida medan järnet är varmt, så att vi kan få till de nödvändiga reformer som uteblivit så länge krisinsikten saknats.

Det är välkänt för de allra flesta att länder som Kina, Indien och Brasilien gjort imponerande tillväxtresor de senaste årtiondena. Något som färre känner till är att till exempel USA, som utgått från samma höga nivå som vi, också har presterat mycket höga tillväxtsiffror. BNP per capita är idag betydligt högre i USA än i EU. Det innebär att den genomsnittliga amerikanen har det bättre ställt än den genomsnittliga europén. Under merparten av de senaste decennierna har USA haft högre real tillväxt än EU, ofta en eller två procentenheter högre. Det låter inte mycket, men med 2 procents genomsnittlig tillväxt tar det bara en generation att dubbla välståndet - med 1 procents tillväxt nästan dubbelt så lång tid. Just nu handlar det inte ens om låg tillväxt, utan ännu värre, att ekonomin krymper. För att sammanfatta: EU har halkat efter och tappat välstånd relativt våra globala konkurrenter. I skakiga tider blir det oerhört tydligt. Om man drar ut den här trenden över åren framöver, så blir vi en fattig kontinent. Den trenden måste vi förstås göra allt för att vända.

ANNONS

EU-kommissionen har, mot bakgrund av dessa illavarslande siffror, och högljudda påtryckningar, framförallt från oss moderater i EU-parlamentet och den svenska regeringen, presenterat ett tillväxtpaket för att få unionen på rätt kurs. Det borde ha gjorts mycket tidigare, men idag är bättre än imorgon. Bland annat levererar de äntligen på en av mina hjärtefrågor, och utlovar en minskning av administrativa bördor med 25 procent inom flera viktiga sektorer. Detta kommer förbättra företagens konkurrenskraft och kan hjälpa till att bromsa inflationen, eftersom vi kan avlasta företagen från onödiga kostnader.

EU initierar också en stor omläggning av energipolitiken som ska pressa priserna för hushåll och företag. Extremt viktigt för att värna den tunga industrin. Kopplat till detta ett rejält häv för att öka utvinningen av metaller och råvaror som industrin behöver, med påskyndade tillståndsprocesser, minskad byråkrati och ett bättre investeringsklimat för gruvbrytning. Sammantaget kommer det minska vårt beroende av Kina och Ryssland, och sätta fart på europeisk industri. Det är verkligen inte en dag för tidigt som EU trycker på gasen för att starta tillväxtmotorn. Jag kommer vara en blåslampa för att öka takten och se till att vändningen blir uthållig.

ANNONS