Emma Wiesner, EU-parlamentariker (C)
Emma Wiesner, EU-parlamentariker (C) Bild: Axel Palm

Emma Wiesner: …S, M, KD och sveket mot den svenska fjärrvärmen

Det rumänska ordspråket ”Vår tids tjuvar finns inte i skogarna, utan på kontoren” kanske är lite hårt och väl byråkratkritiskt, men efter omröstningarna om bioenergin i Europaparlamentet i Strasbourg förra veckan har det återkommit till mig mer än en gång.

Detta är ett åsiktsmaterial och ingen nyhetsartikel.

ANNONS
|

Förra onsdagen röstade Europaparlamentet igenom en uppdatering av det så kallade förnybarhetsdirektivet. Det innebär att Europaparlamentet inte längre vill definiera restprodukter från skogsavverkning, såsom grenar, toppar och sly, som hållbara bränslen för energiproduktion. I praktiken är detta, om det också skulle gå igenom i slutförhandlingarna, ett slag i ansiktet på alla hushåll som värms med fjärrvärme runt om i Sverige. Dessa restprodukter används nämligen för att värma våra hem i en majoritet av Sveriges städer.

Det är nu därför väldigt anmärkningsvärt att såväl M som S och KD, tillsammans med andra partier i EU, röstade för denna definitionsförändring. Särskilt med tanke på M:s och KD:s höga svansföring i energifrågan på hemmaplan under den svenska valrörelsen. Man kan verkligen ifrågasätta hur dessa partier tänker när de röstar för att klassificera en betydande del av svensk bioenergi som icke förnybar.

ANNONS

Tyvärr är bioenergi och biomassa kontroversiella ämnen i EU, trots att bioenergi är både EU:s, Sveriges och världens största förnybara energikälla. När vi värmer och lyser upp våra hem och industrier med restprodukter från skogsavverkning, så skapar vi ett kretslopp av energi och koldioxid. Biomassa släpper nämligen ut lika mycket koldioxid vid förbränning som den har bundit när träden växer. Processen gör att vi kan planera vår energiproduktion och att vi har nästintill fossilfri värme i våra hus och duschar. Det kan tyvärr få andra länder stoltsera med.

Skogen har alltid betytt mycket för mig. Den är en tillflykt från en stressig vardag, men den är också ett viktigt element som bidrar till den svenska energiindustrin. När jag arbetade på ett kraftvärmeverk under ett par somrar i Västerås var jag med när de, från en sommar till en annan, slutade elda med kol och i stället började använda träflis och avfall. En otrolig och mycket betydelsefull förändring. Jag fascinerades då som nu över möjligheterna som skogen erbjuder oss att bygga ett hållbart och förnyelsebart energisystem. Fritt från ett behov av rysk gas, kol och olja.

Jag blir helt förskräckt över avsaknaden av en mer genomgående hållbarhetstanke i EU, som tyvärr också verkar saknas hos de andra svenska partierna. Biomassan är absolut essentiell för det svenska energisystemet, och en viktig pusselbit för ett mer hållbart Europa. Trots det har flertalet svenska partier alltså valt att inte ta frågan på allvar, och det kommer att bli Sverige och de svenska skogsägarna som får betala för det.

ANNONS

Vår tids tjuvar finns sannerligen inte i skogarna. Det som däremot finns där är grenar, bark och sly som hade kunnat användas till både förnybara energikällor och till att minska vårt beroende av rysk gas; något såväl M som S nu röstat emot. Det här riskerar att bli en stöld av vår framtid som förnybara. Om vår tids tjuvar inte finns i skogen utan på kontoren, så är det nog hög tid att ställa sig frågan vems kontor de innehar.

ANNONS