Adnan Dibrani: Rösta för ett tryggt Europa i EU-valet

När jag var barn tvingades jag tillsammans med min familj att fly från Kosovo till trygga Sverige. Nu när vi återigen ser ett fullskaligt krig i Europa har det blivit ännu tydligare för mig – EU-samarbetet är nödvändigt för att hålla ihop Europa. Jag vill att hela Europa ska kännas lika tryggt som det Sverige jag flydde till.

Detta är ett åsiktsmaterial och ingen nyhetsartikel.

ANNONS
|

Idag ser vi istället högerkrafter inom Sverige men även på EU-nivå, som aktivt arbetar för att avveckla det samarbete som EU inneburit. En kraft som inte inser allvaret i bristande säkerhetspolitik och som de själva medför.

Att Sverigedemokraterna tillsammans med andra nationer likt Ungern aktivt arbetar med att erodera det europeiska samarbetet har stått klart nu ett bra tag. I Ungern har domstolarnas oberoende urholkats, massmedia politiserats och oppositionen fått mindre utrymme. I Polen var det likadant fram till nyligen då Sverigedemokraternas systerparti Lag och Rättvisa förlorade valet. Den nye ledaren Donald Tusk jobbar nu för att åter se till att domstolar står oberoende och massmedia kan arbeta fritt. Även i Sverige har SD gett sig på folkbildningen och public service. Jimmie Åkesson har själv suttit i radio och sagt att han vill lägga ned P3 eftersom den inte faller honom i smaken, eller för den delen tvingat fram byten av myndighetschefer.

ANNONS

Jag förstår att det arbete som sker i EU kan upplevas som långt ifrån ens vardag och att det ibland känns som att man inte märker av det arbete som görs. Ingenting kan dock vara mindre rätt. EU-lagstiftning påverkar mycket av det vi gör. Man ska inte känna att man måste vara expert på EU:s beslutsvägar för att ta ställning. Det viktiga är att veta vad man vill. Vilken riktning vill du att EU ska utvecklas i?

EU har inneburit en rad olika saker för oss i Sverige. Det har dels inneburit en trygghet för mig och dig som medborgare i Sverige i form av högt samarbete med andra medlemsländer, vilket i sin tur inneburit förhindrande av exempelvis potentiella terrorbrott. Men EU kräver även ett ansvar. Ett ansvar att bidra till gemensamma mål men även att försvara unionens grundprinciper. I EU:s medlemsländer ska rättsväsendet stå fritt, pressen kunna arbeta självständigt och oppositionspartier få möjlighet att verka. Vi ska stå upp gemensamt mot aggressioner och angrepp från auktoritära stater som Ryssland.

Den 9 juni är det val i Europaparlamentet och detta val kommer att vara avgörande för Sveriges framtid, det råder det inget tvivel om. Trots krig i vårt närområde som gjort det klart för oss hur fundamentalt det europeiska samarbetet är, finns det högerkrafter som inte värdesätter samarbetet. De ser hellre ett Sverige utanför EU-samarbetet, men ett Sverige utan EU, det är ett sårbart Sverige. Därför är det viktigt att just du röstar i EU-valet. Rösta för ett gemensamt och starkt Europa. Rösta för ett tryggt Europa som får dig att känna den trygghet som jag fick uppleva här hemma.

ANNONS
Adnan Dibrani
Adnan Dibrani
ANNONS