Ola Johansson, Centerpartiet
Ola Johansson, Centerpartiet

Land ställs mot stad i miljöpolitiken

Miljöpartiet spelar inte med öppna kort.

Detta är ett åsiktsmaterial och ingen nyhetsartikel.

ANNONS
|

Tänk er till exempel att man vill kunna bygga ett hus intill någon av Falkenbergs 256 sjöar och små vattendrag. Eftersom det varit förbjudet så finns det ett parti – Centerpartiet – som vill att det ska bli tillåtet på fler ställen och att det även ska gå att bygga invid grävda dammar och diken. Om det vore tillåtet kanske byar och samhällen kring dessa sjöar blir attraktivare att bo i, servicen förbättras och nya barn skulle fylla de ofta nedläggningshotade skolorna.

Om man vill stoppa ett sådant förslag vore det ju dumt att prata om hur viktigt det vore för alla som redan bor på landsbygden att få bygga intill en sjö. Bättre då att berätta för stadsbor att om de någon gång ska besöka något av dessa vattendrag att det kan bli förbjudet att bada där - och säkert i havet med. Och om det behövs kan man antyda att allemansrätten ska avskaffas, för man vet ju aldrig…

ANNONS

Tänk er också att det runt dessa sjöar och i resten av Halland, finns skog som planterats en gång av någon förfader för att det är så man bedrev skogsbruk på den tiden. I växande skog finns det även fåglar, skalbaggar och en hel del sällsynta växter. När skogen fått växa till sig blir den massaved till papper, trä till sågverken, bioenergi och klimatsmarta hus. Det ger även en liten inkomst och har man mycket skog så kan inkomsten till och med blir stor. Då kan man betala skatt och kanske lägga undan lite för att plantera ny gran där den gamla växte.

Om man vill begränsa avverkningarna och minska skogsbruket vore det ju dumt att prata om att det ska planteras ny skog där. Bättre då att tala om skalbaggarna som måste räddas. Och i det sammanhanget bör man också låta bli att nämna att skogen fångar upp koldioxid som vi har för mycket av och binder den ända tills träet förmultnar eller eldas upp. Då är det bättre att berätta för stadsborna om de någon gång vill plocka bär och lyssna på fåglar, att Centerpartiet vill såga ner hela skogen med bären, fåglarna och allt. Trä till hus kan man annars importera från Polen, för man vet ju aldrig…

ANNONS

Tänk er också att det i många av åarna och i Ätran finns små dammar och vattenkraftverk som ägs av privatpersoner som får betalt för att de producerar ström. De här kraftverken har legat vid fallen i hundra år eller mer och om man får lov att fortsätta driva dem så hålls det rent från igenväxning i dammarna. De uråldriga turbinerna och generatorerna smörjs och underhålls av kunniga engagerade markägare.

Om man vill stoppa sådan verksamhet vore det ju dumt att nämna att vandringsvägar för fisk inte alltid behövs, eftersom det redan finns hinder för fisken nedströms, eller att det för ägaren av de här kraftverken kan bli så pass komplicerat och tidsödande att söka bidrag för laxtrappor, att de istället ställs av. Då händer ju ingenting och då är det bättre att berätta för stadsborna att de där ynka kilowattimmarna som producerades i småskalig vattenkraft är betydelselöst för omställningen av energisystemen, för man vet ju aldrig…

ANNONS