Gymnasielagen behålls men ändras inte

Det är många hallänningar som stöttar och i många fall härbärgerat ensamkommande ungdomar från Afghanistan, Somalia, Eritrea och Irak. Med den tidigare lagstiftningen hade de flesta behövt resa tillbaks, eftersom situationen i hemländerna inte ger dem ett skyddsbehov. Gymnasielagen erbjöd en möjlighet för cirka 9000 personer att få stanna i Sverige, förutsatt att de gått ut gymnasiet och inom sex månader lyckats erhålla en tvåårig anställning.

Detta är ett åsiktsmaterial och ingen nyhetsartikel.

ANNONS

Det är bekant att lagen kritiserades av många då den infördes 2018. Starkast kritik fick den av juristerna i Lagrådet, som ansåg att ”gränsen har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas”. Centerpartiet ställde sig trots det bakom gymnasielagen, eftersom vi såg massutvisningarna av tusentals unga individer som ett sämre alternativ.

Det går knappast att föreställa sig hur det varit att ta sig hit längs farliga vägar och omgående få ett sådant krav på prestation över sig. Här i Sverige har många gjort vad de kunnat för att hjälpa till. Men flera har inte klarat kraven och behövt återvända. Andra håller sig undan här och i andra länder, medan några är i full färd med att etablera sig i det nya hemlandet. Dessvärre har många hamnat i slaveriliknande arbetsförhållanden. Utsattheten de lever under gör att de tvingas jobba gratis merparten av dygnets timmar, som DN har rapporterat om den 30/11.

ANNONS

Unga som anlände under 2015–16 har tagit sin examen i våras och börjat söka jobb. Det finns fog för antagandet att dessa nu, precis som andra i den åldern, haft svårigheter med det under pandemin. Därför vill regeringen förlänga tidsfristen att söka jobb från 6 till 12 månader. Därmed skulle man i teorin få ytterligare ett halvår på sig att kvalificera sig för att stanna.

Centerpartiet säger nej till en sådan lagändring. Ingen vet nämligen hur länge den rådande situationen kommer att pågå. Smittspridningen har inte minskat. Tvärtom! Hjälper det då att få ytterligare sex månader på sig att hitta en anställning om man inte lyckats med det under första halvåret? Och vad kommer att hända sedan, när ett helt år har gått och pandemin sannolikt fortfarande påverkar ungas arbetsmarknad?

Det är först under försommaren som ändringen i gymnasielagen kan träda i kraft. De som varit snabba och tagit sin examen i vår skulle ändå behövt ett jobb nu i december för att slippa utvisas. Miljöpartister påstår att lagen ska gälla retroaktivt, men det är just den typen av godtycklighet som är dess svaghet. Och det är såvitt vi vet inte ett budskap som hela regeringen står bakom. Ambivalensen och oenigheten mellan S och Mp gör att Centerpartiet lämnar beskedet nu och inte senare, att vi inte kommer medverka till att ändra gymnasielagen.

ANNONS

Centerpartiets mål är en långsiktig migrationspolitik som kan förena medmänsklighet och humanism med ordning och reda. Det är bättre för både Sverige och människor på flykt om våra lagar är långsiktiga och förutsägbara.

ANNONS