Jörgen Warborn, Europaparlamentariker (M): Framgångsrikt svenskt EU-ledarskap

Det senaste halvåret har EU gått under dubbel blågul flagg. Det roterande ordförandeskapet i ministerrådet har hållits av Sverige och svenska ministrar och tjänstemän har lett omkring 2000 möten i Bryssel, Luxemburg och runtom i Sverige. Det har varit en minst sagt diger uppgift, men resultatet kan vi som svenskar vara väldigt stolta över.

Detta är ett åsiktsmaterial och ingen nyhetsartikel.

ANNONS

Jag har hört kollegor i parlamentet ösa lovord över den svenska insatsen och sett erfarna politiska kommentatorer skriva om hur förväntningarna överträffats och till synes olösbara knutar knutits upp tack vare Sveriges målmedvetna politiska agenda och kreativa vägar att nå kompromisser.

Man hade såklart önskat sig en enklare och mer förutsägbar tid att verka i, men man får ju inte välja. När Europa pressas från flera fronter och genomlever parallella kriser, så är det bara att kavla upp ärmarna. Det skulle vara utmanande nog att hålla EU-maskineriet rullande och lösa det kortsiktiga när kriser seglar upp, men utöver det har Sverige säkrat helt banbrytande framsteg i politiska knäckfrågor där få bedömare vågade tro på en lösning i närtid.

ANNONS

Den svenska regeringen har rott hela det stora klimatpaketet i land och nått uppgörelser om luftfarten, sjöfarten, laddningsinfrastrukturen, energieffektivisering och förnybar energi. Fem enormt betydelsefulla EU-lagar, med milsvitt större genomslag i klimatkampen än vad reduktionsplikt eller andra inhemska åtgärder någonsin skulle komma i närheten av. Vänsterkritiken på hemmaplan om ”bristande klimatambitioner” bleknar i ljuset av att Sveriges borgerliga regering samlat hela EU bakom politik som leder vår kontinent till klimatneutralitet 2050.

Migrationspolitiken, en om möjligt ännu mer komplex och konfliktfylld fråga, är ytterligare en stor fjäder i hatten för svenska ordförandeskapet att ha lyckats ta i mål. Det har pratats och försökts i decennier att hitta en uppgörelse om invandringen, men har hittills alltid slutat i strandade förhandlingar och uppslitande misslyckanden. Men nu har vår svenska migrationsminister samlat en majoritet för sitt kompromissförslag med uppbiffat gränsskydd, gemensamt ansvarstagande och en rättvis bördefördelning som kommer minska invandringstrycket på EU.

När det gäller ekonomisk konkurrenskraft och vägen tillbaka till tillväxt har Sverige blåst liv i diskussionerna om företagsklimatet och nu ska principen ”en in - en ut” tillämpas på alla nya EU-lagförslag så att byråkratin slutar växa. Därutöver sjösätts ett regelförenklingspaket som ska minska administrativa bördor med 25 procent inom viktiga sektorer och kraftigt förkorta tillståndsprocesserna för gruvbrytning och energiproduktion, så att vi kan få fart på tillväxten i industrin.

ANNONS

Den viktigaste prioriteringen är och förblir dock stödet till Ukraina och att ryssarna ska få betala för sina illdåd. Sverige har drivit igenom nya vapenleveranser och sett till att ministerrådet förlängt och fördjupat sanktionerna mot Ryssland. Samtidigt har vi inte låtit krisen lamslå oss, utan klarat att behålla styrfart på andra viktiga politikområden. Det har krävts mod att utforska otrampade stigar och bygga nya allianser - och nu när man summerar Sveriges ordförandeskap är det tydligt att allt hårt arbete burit frukt.

ANNONS