Abir Al-Sahlani: EU måste garantera ett stopp för giftiga leksaker

Idag innehåller många av de leksaker som vi köper till våra barn giftiga ämnen. För bara några år sedan genomfördes en undersökning av konsumentverket som visade att 20 av 21 undersökta leksaker på den svenska marknaden innehöll orimligt höga värden av giftiga ämnen. De anses till och med vara farliga.

Detta är ett åsiktsmaterial och ingen nyhetsartikel.

ANNONS
|

Det här är leksaker som vi ger till barn. De mest sårbara och oskyldiga i vårt samhälle. Det måste vara vårt viktigaste fokus att se till att våra barn växer upp i en trygg och giftfri miljö som ger dem chansen att behålla en god hälsa.

I EU har vi chansen att uppnå förändring genom att sätta upp ett regelverk som stänger ute farliga produkter från marknaden. Här har mina centerpartistiska föregångare som Lena Ek och Karl Erik Olsson länge gjort historiskt viktiga insatser. EU:s främsta hjälpmedel för att stå upp för säkra produkter för barnen är den så kallade CE-märkningen: ett bevis på att en produkt uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav. För så fort en produkt hamnar på EU:s interna marknad, där man helt fritt kan handla med varandra, så görs inga kontroller. För att däremot hamna på den här marknaden så är det krav på att leksaker som säljs inom EU ska CE-märkas. Genom att använda CE-märkningen påverkas tillverkare av giftiga leksaker negativt, och sporrar samtidigt resten av världen att följa EU:s utstakade väg mot säkrare produkter.

ANNONS

Problematiken ligger i att nuvarande regleringar inte håller tätt. För leksaker finns idag alldeles för många otydliga och inkonsekventa regler som möjliggör att oseriösa aktörer hittar kryphål. Det ska inte vara möjligt att hitta kryphål i det regelverk som är till för att skapa en säker och trygg miljö för våra barn. Bland annat har man satt upp olika gränsvärden av giftiga ämnen baserat på om en leksak riktar sig till barn under eller över tre år. För oseriösa företagare går det därmed att hävda att en leksak riktar sig till barn som är över tre år gamla, och komma undan med att sälja leksaker som egentligen anses äventyra barns hälsa.

För mig som förälder är reglerna kring olika gränsvärden helt verklighetsfrånvänt. För alla som har eller har haft barn är det tydligt att barnen själva inte bryr sig ett skvatt om åldersgränsen på en leksak - det kan lika gärna vara storasyskonets prylar som utgör dagens favoritsysselsättning. Jag och Centerpartiet vill därför slopa uppdelningen av tillåtna kemiska gränsvärden för leksaker, samtidigt som marknadskontrollerna måste intensifieras för att identifiera de oseriösa aktörerna och säkra regelefterlevnad. Idag finns dessutom möjligheter att använda blockkedjeteknik och artificiell intelligens för att öka spårbarheten, och införandet av digitala ”produktpass” är på gång - något vi välkomnar.

ANNONS

EU måste visa vägen genom att arbeta på gemensam front gällande att få bort farliga kemikalier i leksaker. Det regelverk som är verksamt idag är långt ifrån tillräckligt för att säkra att alla barn i EU får uppleva en giftfri uppväxt, vilket är helt oacceptabelt.

ANNONS