Helena Storckenfeldt: Ett förbud mot abort stoppar inte aborter

Ett läckt dokument från amerikanska högsta domstolen visar att de planerar att riva upp beslutet från 1973, Roe v. Wade. Beslutet garanterade kvinnor rätten till abort genom att göra det till en konstitutionell rättighet och suddade därmed ut delstaternas möjlighet att göra det olagligt.

Detta är ett åsiktsmaterial och ingen nyhetsartikel.

ANNONS

Att förbjuda abort har länge varit ett av republikanernas främsta politiska mål, trots att en stark majoritet av amerikanerna, mellan 65 och 76 procent, vill att abort fortsättningsvis ska vara en rättighet. Nu hotas aborträtten igen, inte i alla delstater men i ungefär hälften. Guttmacher Institute visar att ca 22 delstater sannolikt kommer införa totalt eller nästan totalt abortförbud, ytterligare fyra kommer införa strama begränsningar för när i tid en abort får göras. I vissa delstater inkluderar begränsningarna graviditeter där fostret har svåra skador och där graviditeter tillkommit av våldtäkt eller incest.

Dokumentet som läckt är ett första utkast, men som det är skrivet idag, ”Vi anser att Roe v. Wade måste upphävas.”, är aborträtten allvarligt hotad igen. Idag är över 90 miljoner kvinnor förbjudna att göra abort på grund av lagstiftningen i deras land och över 50 000 kvinnor dör årligen till följd av olagliga och osäkra aborter. Denna siffra kommer tragiskt nog att stiga om USA:s högsta domstol väljer att gå vidare med upphävningen av Roe v. Wade.

ANNONS

Ett förbud mot abort stoppar inte aborter, det gör dem bara olagliga och livsfarliga. Tragiskt nog är det dessutom de delstater som planerar att förbjuda abort som också har högst mödradödlighet. Ett exempel är Louisiana där 58 av 100 000 kvinnor dör under graviditeten. Jämför med Sverige, eller Kalifornien som skrivit in aborträtten i delstatskonstitutionen, där siffran är 4. Många kvinnor kommer alltså inte bara behöva fullfölja graviditeter mot sin vilja, de kommer också att sätta livet till. Pro-Life-falangen i USA verkar ha fått något riktigt om bakfoten.

Det är en naiv inställning att tro att kvinnor aktivt väljer abort som en form av preventivmedel och att göra det olagligt kommer innebära att fler ”tar ansvar” eller är mer ”försiktiga” när de har sex. Jag hör denna åsikt även här hemma i Sverige, där aborträtten inte hotas av något enskilt parti, och det oroar mig.

Man skulle kunna tro att det handlar om en moralisk debatt om livets början, men på frågan om hur detta kommer påverka IVF-procedurer svarade en republikansk delstatssenator ”Det här gäller inte för ett ägg i ett labb. Det befinner sig inte i en kvinna. Hon är inte gravid.”

Det uttalandet leder mig till att dra slutsatsen att det inte alls handlar om att skydda liv, utan om att kontrollera kvinnor.

ANNONS

Men, varför bry sig i Sverige? Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter och runt om i världen dör kvinnor för något vi tycker är en självklarhet. Även i Sverige finns högljudda motståndare som inte drar sig för att stå utanför gynmottagningar och skrika på de kvinnor som sökt vård. Rätten till abort och kvinnors rätt till sin egen kropp får aldrig tas för givet.

ANNONS