Jörgen Warborn, Europaparlamentariker (M): Det blir storvinst med nya frihandelsavtal

Gissa om jag var stolt som varbergare och släkting till Monark-grundaren Birger Svensson när en minister i brasilianska regeringen berättade att han lärde sig cykla på en Monark-cykel. Flera runt bordet instämde och berättade detsamma - och där satt vi nästan 1000 mil från Varberg med några av Brasiliens tyngsta makthavare.

Detta är ett åsiktsmaterial och ingen nyhetsartikel.

ANNONS

Då inser man hur stor och liten världen är på samma gång - och påminns om vilka starka svenska varumärken vi har. Typ halva västvärlden sover i en IKEA-säng och i var och varannan bil rullar svenska kullager. Vi är en stolt exportnation, men för att förbli det behövs fler nya handelsavtal.

Mötet där Monark-cyklarna kom upp skedde när jag i förra veckan besökte Brasilien med EU-parlamentets handelsutskott. Under flera år har EU förhandlat om ett frihandelsavtal med den sydamerikanska handelsunionen Mercosur. Det handlar om en jättemarknad med 260 miljoner konsumenter, där flera av länderna nu genomgår en stark tillväxtresa med ökande köpkraft och växande medelklass. Där finns en enorm potential för svenska företag och nu jobbar jag för fullt för att få frihandelsavtalet på plats.

ANNONS

Handel och teknisk utveckling har alltid varit de viktigaste drivkrafterna bakom växande välstånd. När länder och företag hittat sina unika nischer och specialiserat sig på dem, så har hela världen blivit rikare. Vi som konsumenter får större valmöjligheter och bättre kvalitet till lägre priser. Win-win-win. Sverige är ett av de länder som dragit allra störst nytta av den tilltagande globaliseringen. Ungefär hälften av vår BNP genereras av exportindustrin, tack vare att de kan sälja timmer, stål, lastbilar och möbler utanför Sveriges gränser. Det är alltså i allra högsta grad ett svenskt intresse att slå vakt om frihandel och sätta mottryck mot dem som vill vrida klockan tillbaka, mura in och skärma av.

Handel gör världen större i bemärkelsen att man med några knapptryck på nätet kan komma åt ett överflöd av varor från andra sidan jorden. Världen blir mindre i bemärkelsen att mentala avstånd förkortas och utbyten mellan oss förenklas. Vi får gemensamma referenspunkter och lättare att förstå varandra. Växande handel och den effektivitet, teknikutveckling och möjlighet till samförstånd som handeln leder till är en urstark förbättringsfaktor för mänskligheten.

Störningarna under pandemin och Rysslands krig i Ukraina har samtidigt blixtbelyst hur viktigt det är att inte lägga alla ägg i samma korg och bli för beroende av något enskilt land. Vi måste bli bättre på att utvinna naturresurser här hemma och teckna avtal med bland andra de sydamerikanska länderna så att inte Kina ensamt kan kontrollera 90 procent av alla metaller vi behöver i våra bilbatterier. Vi behöver kortsiktigt få in mer norsk olja och naturgas till EU när vi inte vill importera från Ryssland, fram till att vi fasat ut vårt eget fossilberoende. Vi behöver sänka tullkvoter på livsmedelsimport från andra delar av världen, så att inflationen kan bekämpas här hemma - och i gengäld förhandla till oss gynnsamma exportvillkor för våra industrier. Vi kan få billigare brasilianska avokados i grönsaksdisken och fler barn i Brasilien kan få lära sig cykla på en svensk Monark och sedan ta körkort i en Volvo. Frihandel gynnar alla.

ANNONS
ANNONS