Elisabeth Falkhaven: Den dyra kärnkraften är inget alternativ

Att vi människor fort glömmer det vi vill glömma, det vet vi, men nog borde vår förmåga att tänka på mer än ett hot åt gången användas i större utsträckning än vi gör idag. Och att tänka åtminstone lite längre än lilla näsan räcker.

Detta är ett åsiktsmaterial och ingen nyhetsartikel.

ANNONS

Uranbrytningen är vare sig fossilfri, förnybar eller klimatsmart. Brytningen sker ofta i dagbrott, vilket gör att stora arealer mark, skog som fungerar som kolsänka och behövs för den biologiska mångfalden, får göra plats för uranbrytning. Dagbrott är stora negativa ingrepp i miljön. Brytningen och urananrikningen är mycket energikrävande och merparten av den uran som produceras i världen har framställts med fossil energi, till exempel kolkraftverk i Australien, Kanada, Ryssland. Nuvarande globala urantillgångar på land väntas räcka till ytterligare mellan 100 och 200 års reaktorförbrukning. Att bygga ny kärnkraft tar decennier. Finlands Olkiluoto 3 började byggas 2005 och beräknas klar till april 2022.

ANNONS

Vi har inga förbud mot att bygga kärnkraftverk i Sverige, politiken lägger inte ner några befintliga kärnkraftverk som vi i Miljöpartiet ofta beskylls för. Men kärnkraften är dyr och kraftägarna driver inte kärnkraftverk för att tillgodose svenska folket med energi utan för att tjäna pengar.

I takt med att världen ställer om till förnybart blir de ekonomiska förutsättningarna för kärnkraften sämre och sämre. Den svenska energimarknaden är ett tydligt exempel. Med de säkerhetskrav som kommit till följd av kärnkraftskatastrofen i Fukushima 2011 kan ny kärnkraft svårligen vara lönsam.

De flesta nya reaktorer som byggs idag är på ett eller annat sätt beroende av finansiering av den kinesiska eller ryska staten. Det är ingen nyhet att dessa antidemokratiska krafter har en expansiv geopolitisk och ekonomisk agenda, men nu är det tydligare att också kärnkraften spelar en nyckelroll i deras maktstrategi.

Till sist har vi då kommit fram till det utbrända kärnbränslet som ska förvaras säkert i 100 000 år. Med de fakta vi har på bordet idag har vi inget sådant förvar att fatta beslut om. Så gott som alla andra länder upprätthåller sin mellanlagring utifrån att alla hoppas på säkrare tekniker än de vi har.

Hittills har de partier som vurmar för ny kärnkraft inte förklarat hur byggnationen ska ske tillräckligt fort för att hejda klimatkrisen, vara ekonomiskt och miljömässigt hållbar, fossilfri, utan inflytande från aktörer som är kopplade till kinesiska eller ryska regeringen och med ett säkert förvar av utbränt kärnavfall.

ANNONS

Vi behöver investeringar i elnätet och mer förnybart! I Sverige producerar vi mycket av elen i norr och behöver massiva investeringar i elkablar söderut, både inom Sverige och från Sverige till våra grannländer. Och vi behöver energieffektivisera. Finns mycket el att spara där! Vi ska inte lägga pengarna på föråldrad teknik som varken är driftsäker, hållbar eller klimatsmart.

ANNONS