EP Plenary session - Joint debate - Connecting Europe
EP Plenary session - Joint debate - Connecting Europe Bild: Philippe STIRWEISS

Jörgen Warborn, Europaparlamentariker (M): Dags för en avregleringsvåg i Europa

Europa riskerar att bli ett museum. En världsdel med en rik och stolt historia, men en allt fattigare framtid. Utan nya företag och bara färre och färre jobb.

Detta är ett åsiktsmaterial och ingen nyhetsartikel.

ANNONS

Vi måste prata om Europas konkurrenskraft. Här är det tre gånger så dyrt och tar dubbelt så lång tid att starta ett företag jämfört med i USA. Både EU och Sverige är överbyråkratiserat och företagarna tyngs av för många onödiga regelverk. Skattetrycket är för högt och alldeles för få politiker förstår sig på företagarnas vardag. Konsekvenserna ser vi i uteblivna investeringar och att arbetslösheten i många EU-länder har bitit sig fast på oacceptabla nivåer. Europa har halkat efter i den globala konkurrensen och måste få upp farten för att inte bli omsprungna helt.

I Sverige står nästan 800.000 människor i arbetsför ålder utan arbete. Arbetslösheten som Magdalena Andersson lovade skulle bli EU:s lägsta har istället blivit EU:s fjärde högsta. Inget siffertrixande i världen kan dölja detta totala misslyckande. Den långsiktiga trenden är dessutom att Europa tappar i andel av den globala ekonomin medan stora konkurrentländer tar en allt större del av kakan. Om detta håller i sig kommer arbetslösheten bara förvärras.

ANNONS

Mot denna illavarslande bakgrund hade man kunnat förvänta sig viss krisinsikt från regeringen i Stockholm och EU-ledningen i Bryssel. Men faktum är att den verkar saknas helt. Magdalena Andersson vill inte tala klartext om vilket gigantiskt problem det är att ha hundratusentals arbetsföra som försörjs med bidrag. Och när man följer debatten i Bryssel verkar de flesta tro att det räcker att justera paragrafer i marginalen för att få Europa på rätt köl. De har fel.

Vi har varken tid eller råd att skjuta problemen framför oss, utan behöver ta ett samlat grepp om situationen och peka med hela handen i en riktning som stärker konkurrenskraften och bekämpar arbetslösheten. Viktigast är att snabbt förbättra företagsklimatet.

Vi borde initiera en europeisk avregleringsvåg. Varje timme som företagare måste lägga på pappersarbete är en timme de inte kan ägna åt att utveckla sitt företag. Varje timme i telefonkö till myndigheterna kan vara en utebliven affär. Varje krona en företagare måste lägga på dyra jurister är en krona de inte kan betala löner med. Växande byråkrati är lika med växande arbetslöshet.

Moderaternas partigrupp i EU driver på för att kraftigt minska den onödiga byråkratin. Vårt krav är att omedelbart börja tillämpa principen ”en in - en ut”, så att varje ny regel som införs måste kvittas mot att en lika betungande befintlig regel tas bort. Vi vill få på plats en regelförenklingsplan som snarast möjligt undanröjer 30 % av de administrativa bördorna för småföretagen. Detta skulle innebära en stor lättnad för europeiska företag och ge dem bättre möjligheter att växa och anställa.

ANNONS

Vi moderater driver också på för att sammankalla ett europeiskt toppmöte om jobb och tillväxt där vi etablerar den krisinsikt som behövs och slår fast en gemensam färdplan för att sätta Europa i arbete. EU ska inte bli ett museum för rika kineser. Vi ska skapa världens bästa företagsklimat!

ANNONS