Olivia Gray Karlsson: Chatcontrol inskränker våra rättigheter

Om drygt en månad kan EU rösta för en av de mest integritetsinskränkande lagarna i modern tid. Det handlar om “Chatcontol”. I oktober är det planerat att Europaparlamentet ska rösta om den kontroversiella lagen och Sveriges röster kan komma att vara avgörande i omröstningen. Åt vilket håll de svenska rösterna kommer gå är däremot inte säkert.

Detta är ett åsiktsmaterial och ingen nyhetsartikel.

ANNONS

Flera partier, i synnerhet Moderaterna, har länge tigit om sin inställning. Partierna behöver därför lämna tydliga besked om sin inställning till förslaget, och beskeden borde vara att rösta mot lagen.

Chatcontrol innebär att stater ska kunna skanna alla privata digitala konversationer i företag som Facebook, Instagram och WhatsApp i syfte att hitta meddelanden som innehåller sexuella övergrepp mot barn. Att bekämpa övergrepp mot barn är givetvis ett angeläget syfte där fler konkreta verktyg behövs, men chatcontrol är en helt fel väg att gå eftersom det i praktiken handlar om massövervakning. Varenda meddelande till vänner, familj, sjukvården eller skolan kommer att kunna skannas av myndigheterna, helt utan att det finns brottsmisstankar. Förslagets utformning liknar mer något taget ur en George Orwell-roman än en modern EU-lagstiftning.

ANNONS

Att individer är fredade från statens övervakning är helt centralt i en demokrati. Det är inte en princip som bör frångås lättvindigt och utan att vinsterna av inskränkningen väger tungt. Tyvärr är dock vinsten av detta förslag nästintill obefintlig eftersom förslaget enligt experter är ineffektivt i att faktiskt bekämpa övergrepp mot barn. Vi står därför inför en lag som inte uppfyller sitt syfte, men som inskränker kärnan i den personliga integriteten. Att länder som Ungern dessutom jublar över förslaget som innebär att det är enklare att övervaka sina medborgare borde få alla att förstå allvaret och vilka konsekvenserna kan bli.

Man hade hoppats att svenska politiker skulle stå längst fram på barrikaderna för att försvara den liberala demokratin mot denna inskränkning. Tyvärr har detta dock inte visat sig vara fallet. Det är bara fyra partier som tydligt är emot förslaget. Både regeringspartierna och Socialdemokraterna har stöttat den nya lagen, även om europaparlamentariker från Moderaterna och Liberalerna har meddelat att de är emot förslaget. Regeringens, och i synnerhet Moderaternas, inställning är dock fortsatt tvetydig. I parlamentet har Moderaternas parlamentariker varit skeptiska till förslaget, men på hemmaplan har Moderaterna tigit. Det är ytterst alarmerande.

Under beredningen av förslaget har Sverige innehaft rollen som EU-ordförande och regeringen med Moderaterna i spetsen har därför förhållit sig neutralt till förslaget. Idag är dock inte Sverige längre ordförande, och nu är tiden för Moderaterna och de andra regeringspartierna att öppet visa hur de ställer sig. Står de bakom detta omfattande övervakningsförslag, eller gör man det inte? Om svaret är jakande måste de försvara hur en sådan inskränkning är förenlig med våra mänskliga rättigheter och hur inskränkningen kan rättfärdigas, en övning som minst sagt blir utmanande.

ANNONS
ANNONS