EP Plenary session - Joint debate - Connecting Europe
EP Plenary session - Joint debate - Connecting Europe Bild: Philippe STIRWEISS

Jörgen Warborn, Europaparlamentariker (M): Blågult fokus på företagsklimatet i EU

Nu går EU under blågul flagg i dubbla bemärkelser. Sedan halvårsskiftet är det nämligen Sverige som leder EU:s roterande ordförandeskap. Under sex månader ska svenska ministrar och tjänstemän leda omkring 2000 möten i Bryssel, Luxemburg och runtom i Sverige. Det är ingen liten uppgift som ligger framför oss som land.

Detta är ett åsiktsmaterial och ingen nyhetsartikel.

ANNONS
|

Sverige axlar ledarrollen i en tid när Europa pressas från flera fronter och genomlever parallella kriser. Rysslands brutala och oprovocerade krig i Ukraina. En alltmer brådskande klimatutmaning. Skyhöga elpriser och inflation som sänder chockvågor genom ekonomin. Europeiska företag möter en allt hårdare global konkurrens.

Ukraina är och kommer förbli vår främsta prioritet. Inget är viktigare för europeisk säkerhet än att besegra och driva ut ryssarna ur Ukraina. Den ukrainska kampviljan brinner stark trots att Ryssland gör allt de kan för att släcka den, genom fasansfulla terrorbombningar och avrättningar av oskyldiga civila. Ukrainarnas mod och vilja att slåss för sin frihet förtjänar all vår uppbackning och jag är stolt över att se hur hårt Sverige jobbar för att mobilisera stöd med vapen, materiel och pengar.

ANNONS

Samtidigt som den säkerhetspolitiska krisen rätteligen upptar allas tankar är det viktigt att vi inte tappar kraft när det gäller att gå fram med nödvändiga reformer på hemmaplan när det gäller att trygga ekonomin och stärka konkurrenskraften. Jag ser med stor tillförsikt på att den svenska regeringen tydligt deklarerat att man kommer att sätta företagsklimatet högt på dagordningen. Den hårdnande globala konkurrensen är ett smygande jätteproblem för vårt välstånd om vi inte vidtar åtgärder för att hjälpa våra egna företag att hålla jämna steg.

Hittills har vi misslyckats med företagsklimatet i Europa. Det är helt uppenbart och något som i princip varenda företagare kan skriva under på. Det är för dyrt och för krångligt att driva företag här. Situationen är inget som uppstod nyligen, utan vi har sakta men säkert hamnat mer och mer på efterkälken i takt med att byråkratiska bördor och skattenivåer ökat i EU, samtidigt som konkurrentländer vässat sina förmågor.

Det är därför helt avgörande att sätta företagsklimatet i strålkastarljuset och behandla frågan med allvarskänsla och snabbhet. Det finns ingen tid att förspilla och det räcker inte med justeringar på marginalen. Incitamenten för entreprenörskap behöver stärkas. Nya frihandelsavtal slutas. Skatter sänkas. Byråkrati undanröjas. Digitaliseringen påskyndas.

Eftersom vi är en del av EU:s inre marknad, med gemensamma regler och fria varuflöden, så är det i allra högsta grad ett svenskt intresse att förbättra företagsklimatet på hela vår kontinent. Inte bara hemma i Sverige. För när EU:s inre marknad är stark och välfungerande, då är Sverige som litet exportberoende land den största vinnaren. Och just därför har den moderatledda svenska regeringen pekat ut företagsklimatet som den viktigaste prioriteringen, jämte stödet till Ukraina. För det är bara genom livskraftiga och lönsamma företag som vi kan komma tillbaka till tillväxt och stigande välstånd.

ANNONS
ANNONS