STOCKHOLM, SVERIGE 20240513
Public service-kommitténs ordförande Göran Hägglund intervjuas i samband med att  betänkandet från 2023 års parlamentariska Public service-kommitté lämnas till kulturministern.
Foto: Samuel Steén / TT / Kod 12170
STOCKHOLM, SVERIGE 20240513 Public service-kommitténs ordförande Göran Hägglund intervjuas i samband med att betänkandet från 2023 års parlamentariska Public service-kommitté lämnas till kulturministern. Foto: Samuel Steén / TT / Kod 12170 Bild: Samuel Steén/TT

Maria Haldesten: Galet att hävda att SVT bör finnas på Tiktok

Oppositionen seglar snett när de argumenterar för att public service bör finnas på en kinesisk påverkansplattform.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

ANNONS

Trovärdigheten är Public Service styrka. I denna tid av kris, när desinformation och påverkanskampanjer sköljer över oss, är det därför extra värna Public Service viktiga kärnuppdrag. Så långt är samtliga svenska partier hyfsat överens – vilket framgick av måndagens presentation av betänkandet från Public service-kommittén.

Däremot finns en betydande oenighet kring var och och hur SVT och SR ska agera i den digitala världen.

Enligt ordförande Göran Hägglund bör Public Service ha en återhållsam strategi vid sin användning av plattformar som inte är deras egna.

Det är klokt, i synnerhet när det gäller en plattform som kontrolleras av en fientlig, främmande makt. Tyvärr tycks oppositionen, inklusive Centerpartiet, inte dela den. Istället argumenterar de, på DN Debatt; för att puclic-service företagen ska finnas där ungdomar är – och nämner särskilt Tiktok.

ANNONS

Att "spion-appen" är kontroversiell är bara förnamnet.

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen förklarade nyligen att EU kan komma att förbjuda Tiktok – på grund av att den kan användas av den kinesiska staten till att hämta in information om användarna.

Anställda vid Europaparlamentet får inte ha appen på sina jobbtelefoner, eller använda den på sina privata i närheten av parlamentets system.

Faktum är att SVT har en likartad policy

– Medarbetare på SVT får inte ha Tiktok på telefoner som är kopplade till SVT:s nätverk och appar, vilket handlar om säkerhetsberedskap och att skydda SVT:s säkerhet, säger Hanna Larsson, projektledare för sociala medier på SVT.

Samtidigt använder public-service ett slags "burner-phones" för att kunna lägga ut innehåll på Tiktok - vilket minst sagt andas dubbelmoral.

SVT ska inte lägga resurser på närvaro på en kinesisk påverkansplattform. Punkt.

Inte heller ska SVT konkurrera med pressade svenska tidningar genom att göra "webbtidningar", vilket Göran Hägglund betonade under presskonferensen. Samtidigt föreslås inga regleringar, vilket innebär att SVT kan köra på som vanligt. Det känner Tidningsutgívarnas vd Johan Taubert, med all rätt, oro för.

Att public service förblir starkt, har bred geografisk spridning och god spegling är dock angeläget. Därför finns goda skäl att fortsätta diskussionen kring att detta måste få kosta. Resursfrågan har uppenbarligen varit en starkt bidragande orsak till varför kommittén misslyckats med att presentera ett enigt förslag.

ANNONS

Att public service effektiviserar – exempelvis genom att prioritera nyhetsförmedling i ljud och bild – är rimligt. Men det är fortsatt angeläget att se till att exempelvis de geografiska neddragningar som redan skett inte blir större. Public Service är, vilket Försvarsberedningen konstaterat, en viktig del av totalförsvaret.

ANNONS