Katarina Erlingson: Fyrkantig kommun hindrar spontan idrott

Att ta bort fotbollsmål för att det är slitet kan väl inte göra så mycket? Men i samma ögonblick som målet försvinner tappar en del barn motivationen att spela lite boll. Att gå till fotbollsplanen en bra bit bort är inget alternativ, då hänger man hellre framför playstation.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

ANNONS
|

Det till synes oförargliga kommunala beslutet ägde rum häromveckan i Falkenberg. Grönområdet vid Västra Gärdet har haft två slitna fotbollsmål, ett med söndrigt nät och ett utan nät alls. Men barnen har hängt här och försökt göra mål på varann, stojat och stimmat och sprungit runt. Att ta sig till den anvisade planen 500 meter längre bort är inget för en sexåring, särskilt inte som man måste gå över en större väg.

Kommunens fritidschef Christian Fager låter precis så kommunbyråkratisk som man inte vill att kommunala tjänstemän ska låta. Att han hänvisar till kostnaden för nya mål är förstås inte konstigt, det är när han hänvisar till att "lekplatsprogrammet styr var vi ska anlägga lekplatser och hur de ska utformas" som byråkraten tar överhanden.

ANNONS

Falkenberg är säkert inte unikt, ytor för spontanidrott och aktiviteter riskerar att försvinna i takt med att tätorter och städer förtätas. Här står två viktiga mål emot varann, och då pratar vi inte om fotbollsmål.

För att spara åkermark förtätas städerna när det ska byggas nytt. Högt och tätt är idealen sen ett antal år. Det är generellt sett bra tankar, att bygga om samhället så att marken används på bästa möjliga sätt. Samtidigt behöver människor grönområden och parker för att må bra, för att kunna ta en promenad, springa eller spela lite boll, eller kanske ordna en picknick. Det är viktigt både för den allmänna folkhälsan men också för staden i stort. Grönområden är städernas lungor och hjälper också till med snabbare avrinning vid skyfall så det inte blir översvämningar.

För att människor ska må bra krävs det att samhället stimulerar fysisk aktivitet. Allt kan inte vara tillrättalagt, på planlagda lekplatser med de rätta pedagogiska lekredskapen, det måste finnas utrymme för det spontana.

Det är möjligt att det inte krävs nya och fina fotbollsmål för att barnen på Västra Gärdet ska springa av sig lite grann, ytan finns ju kvar även efter att målen tagits bort. Men attityden från fritidschefen visar på ett större problem som är svårare att komma åt. Det behövs både en tillrättalagd lekplats och en grönyta som inbjuder till spontan lek och bollspel och då måste det finnas förståelse för det även inom en kommun.

ANNONS

Det finns garanterat ett antal välskrivna dokument där fysisk aktivitet uppmuntras av olika skäl, men det krävs att politikerna och tjänstemännen är öppna för verklighetens alla olika varianter som kanske inte helt ryms inom den fyrkantiga kommunala världen.

Läs mer: Fotbollsmål på Västra Gärdet tas bort av kommunen

ANNONS