Ola Johansson: Funkispolitik handlar om vår människosyn

Möjligheten till stöd ska inte hänga på hemkommunens intresse

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

ANNONS

Nu när valdagen bara ligger sex veckor framåt i tiden är det hög tid att skrapa på ytan och granska de politiska idéer som ligger till grund för kampanjbudskapen. Centerpartiets linje har såhär långt varit att fokusera på sakfrågor, varna för samarbeten med partier som har ett tveksamt förflutet, med kommunism och rasism inskrivet partiprogrammen, samt en vurm för totalitära stater och ledare med blod på sina händer.

Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna hör inte hemma i ett regeringssamarbete där Centerpartiet förväntas medverka. Det är en markering som förpliktigar och varje avsteg från den linjen kommer efter valet att betraktas som ett svek mot de ideal som en gång gjorde mig till Centerpartist.

ANNONS

Tanken om alla människors lika värde och rättigheter, oavsett ursprung, kön, sexuell läggning, ålder, bostadsort eller funktionsbegränsningar bär jag med mig och det vägleder de ställningstanden jag gjort och skall göra framöver. Kommande generationer och alla världsmedborgare har rätt till en framtid. Därför får ingen tid förspillas i klimatarbetet, med livsmedelsförsörjningen och vår strävan för fred och säkerhet. Det som kan göras av oss i Halland här och nu betyder allt.

Denna inledning för mig in på funktionshinderpolitiken som Centerpartiet för några dagar sedan förde upp på agendan med ett manifest, innehållande 29 punkter. Bland annat om att låta staten ta det hela ansvaret för den personliga assistansen inom LSS. Det ska inte hänga på hemkommunens intresse och engagemang om du ska få det stöd som behövs för att fullt ut kunna delta i samhället. Med det sätt vi har att beräkna vilken tid som behövs för att få grundläggande behov tillgodosedda tappas helheten bort.

Det kan variera från dag till dag hur mycket tid som behövs för att tvätta sig, gå på toaletten, klä på sig, äta middag med familjen och gå på föreningsmöten. Detta gör att det blir svårt att nå upp till de 20 timmar som behövs för att få assistansen beviljad. Maria Larsson (C) i Köinge som är ledamot av Falkenbergs kommunfullmäktige har varit med om att ta fram manifestet är själv ett framstående exempel på att man kan bidra i samhället, trots mycket svåra funktionsnedsättningar, genom att utnyttja de möjligheter som Lagen om Stöd och Service (LSS) ger.

ANNONS

Reglering och praxis har hamnat för långt från grundtanken med lagen. Med framgångar i kommunvalen för partier som inte håller alla människors lika värde och rättigheter lika högt riskerar grupper som har svårt att göra sin röst hörd hamna i kläm. Därför behöver staten träda in.

För en vecka sedan presenterade riksförbundet FUB en granskning av hur väl partiernas information inför valet är anpassad till personer med en intellektuell funktionsnedsättning. Det visade sig att Vänsterpartiet som oftast talar om att jämna ut skillnader i samhället genom att strö skattemiljarder vitt och brett var sämst, medan Centerpartiet som det enda riksdagspartiet hade godkänt på samtliga punkter. Frågor på det?!

ANNONS