Maria Haldesten: Förödande om polisen "fulavskriver" brott

Vittnesmål från en halländsk polis tyder på en hantering som bäddar för både grövre brott och förtroendeskada.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

ANNONS
|

Att stjäla, ljuga och bedra – och komma undan med det – kan vara det nya normala i Halland och Sverige. Så bistra verklighetsbeskrivningar kommer från såväl brottsoffer som poliser.

I somras blev måttet rågat för en erfaren polis i region Väst. Sverker Thorsson, som är placerad i Falkenberg, JO-anmälde sin arbetsgivare - som en reaktion på en indirekt uppmaning att systematiskt avskriva mindre bedrägerier. Han beskriver en vardag där mängdbrott hamnar i skymundan.

- Vi fulavskriver egentligen en stor mängd brott med motiveringar som målsägande på något vis inte förstår. Vi har naturligtvis skjutningarna att ta hänsyn till, men vi har också de här mängdbrotten att hantera. Klarar vi inte av det får vi väl organisera om oss på något vis, förklarade Sverker Thorsson i GP.

ANNONS

Chefen för bedrägerisektionen för regionen nekade till att det fanns ett beslut om att inte utreda. Men den arbetssituation som visselblåsaren hänvisade till var knappast ett påhitt. Dessutom finns fler vittnesmål om polisens brister vad gäller att hantera allt från stölder till bedrägerier.

I dagarna har HN skrivit om en anmälan om förskingring som, efter att ha skickats runt och sedan blivit liggande på polisens bord i flera år, lett till att brottsoffret JO-anmälde polisen.

– Mitt förtroende för polisen nu är väldigt svagt. Folk märker ju att vi kan göra brott och att det kommer bli nedlagt, sade Sven Viklund till HN.

Men det finns fler risker med att fokus på grövre brott och gängkriminella tränger undan mängdbrotten.

"Det börjar med en knappnål och slutar med en silverskål" , lyder ett gammalt, svenskt ordspråk. Och det är precis den saken Sverker Thorsson lyfte fram i sin kritik - att mindre brott ofta är en ingång för kriminella.

- Och lönar det sig då att hålla på så här, då är det klart att då kan man ge sig på allvarligare brottslighet sen. Man går ju inte in i grov brottslighet direkt, utan man börjar oftast någonstans.

ANNONS

Hallands polischef vill gå ännu längre tillbaka - närmare bestämt till skola och socialtjänst. Fixar samhället att bättre hantera barn och unga som är på väg att hamna snett så behöver de kanske aldrig belasta polisen.

Och visst hänger allt samman - visst krävs det "en by för att uppfostra ett barn". Men om polisen lokalt har lovat satsa på vardagsbrott måste löftet hållas. Vi måste ha en organisation där den lokala polisen är tillgänglig för de brott medborgarna möter i sin vardag. Polisen måste dessutom finnas till hands även för människor vars inbrottsdrabbade hus ligger vid en grusväg.

Att en pressad polis ständigt tvingas välja bort mängdbrott av resursskäl är lika stort problem i Halland som i Dalsland - det visar Riksrevisionens granskningar. Det problemet måste lösas. Ett rån, ett inbrott eller ett bedrägeri är ingen småsak för den som drabbas.

ANNONS