Maria Haldesten: Flyttbidrag kan locka läkare - men lockar det fler väljare?

Landsbygden matas - men att inte ta fram ett program för trygghet var ett misstag

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

ANNONS
|

Ledare 2/10. Ännu ett tågstopp. Ännu ett dygn av långa förseningar – och svordomar över järnvägen.

Veckans signalfel i Hallsberg blev en väl tajmad signal på att Centerpartiet träffar rätt. En nationell infrastrukturberedning behövs – vilket föreslås i det landsbygdsprogram som klubbades på stämman.

Men får man gehör för idé – eller avfärdas idén för att det kommer från just Centerpartiet? Relationen till de gamla alliansvännerna är ju något frostig.

Enligt Daniel Bäckström, vice partiledare och landsbygdspolitisk talesperson, har man inte sonderat terrängen i förväg – utan hoppas på att verkligheten ska vara övertygande nog.

– Det behövs bred politisk förankring för långsiktiga satsningar, understryker Fredrik Hansson, ordförande i Centerpartiet i Halland.

ANNONS

Potthålen och säkerhetsbristerna är dock så många och så utbredda att konkurrensen om resurserna lär bli hård.

– Halland måste hålla sig framme, hålla ihop och tala tydligt. Våra hårt belastade pulsådrar 153:an och 154:an måste prioriteras, säger han.

Infrastruktur är dock mer än bredband, bilvägar och järnvägar. Även cykelvägar behövs för att fler ska känna sig trygga med att ta cykeln – och för besöksnäringen. Kattegattleden är ett bra exempel.

– Den har gett cykelturismen ett uppsving. Jag har träffat campingägare i Halland som säger att det blivit mycket bättre än de vågade tro.

Att besöksnäringen är viktig för landsbygdens utveckling påtalas inte minst inom Centerpartiet I Halland. Men allt är inte guld och gröna skogar. Markägare och naturturistföretag kan komma i konflikt med varandra. Och i vissa områden kan besökarna börja tära på naturen. Därför föreslår Centerpartiet ett möjligt införande av lokala turistavgifter – som ska kunna gå till underhåll där slitage uppstått. Avgiften kan också bli en kompensation för små kommuner med mycket säsongsturism.

Idén är inte unik. Flera länder i Europa tar ut turistavgifter för gästnätter. Och kanske kan en avgift vara ett sätt att minska konflikten mellan ”badjävlar” och fastboenden. Pandemin gjorde det extra tydligt att service – från hemtjänst till sophämtning – belastas hårt av delårsboende som skattar i andra kommuner. Det är inte bara ett kostnadsproblem utan också ett personalproblem – särskilt i kommuner som har svårt att rekrytera till bristyrken i exempelvis vård och omsorg.

ANNONS

För att lösa det senare problemet beslutade Centerstämman – efter mycket intensiv debatt och kritik mot tanken att ”muta” folk att flytta till landsbygden – att verka för såväl flyttbidrag som avskrivning av studieskulder.

Ett annat alternativ – som markägare i Halland tog under pandemin – är ju att införa P-avgifter i populära naturområden.

– Så jobbar ju även exempelvis Tjolöholm. P-avgiften går till underhåll av besöksmålet, säger Fredrik Hansson.

Underhållet av Centerpartiet då?

– Vi har det största arbetet framför oss, säger Daniel Bäckström.

Det är ett understatement. Det matiga landsbygdsprogrammet är en bra grund, men det räcker inte för att partiet ska kunna återta sakägarskap i en tid av hårdnande konkurrens.

Det snälla partiet måste kämpa för att nå ut i bruset - och jobba vidare med förankring i kärnområden som gått förlorade, samtidigt som man gör sig relevant i dagens mest akuta fråga.

Centerpartiet borde ha förstått att ta fram ett program även för trygghet. Frågan är lika aktuell i innersta Värmland där smuggelrutterna går som i storstaden.

ANNONS