Nato flaggan hissas på Lv6
Nato flaggan hissas på Lv6 Bild: Jari Välitalo

Maria Haldesten: Fler måste bejaka C-krav om höjda försvarsanslag

Den hissade Nato-flaggan är inget trollspö. Nu måste själva stärka försvaret och rätta till gamla synder.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

ANNONS

En hissad Natoflagga lagar inga trasiga kängor. Den garanterar inte att halländska värnpliktiga får rätt utrustning och rätt information. Och den fixar inte, på något magiskt vis, den underfinansiering som hämmar försvaret i en tid då krigsrisken krupit obehagligt nära.

Vårt lands möjligheter att "hålla gränsen" kräver betydligt mer. Därför är det ett välkommet besked att Centerpartiet nu tydligt kräver en höjning av försvarsanslagen.

Minst tre procent av BNP till försvaret är, precis som HN:s ledarsida tidigare klargjort, en nödvändighet. Det handlar inte om att Sverige "som vanligt skall bli bäst i klassen" i Nato, som en del debattörer lite hånfullt uttryckt det. Det handlar om att möta alla de behov som ett stärkt försvar kräver här, i vårt land.

ANNONS

Sverige kan inte möta krigshotet med personalbrist, eller undermålig utrustning. Och när nu värnplikten har återinförts förtjänar alla de ungdomar, som tar på sig detta viktiga uppdrag, att mötas av en organisation som är redo att ta emot dem. Den senaste rapporteringen från Pliktrådet visar att så inte har varit fallet. Istället har värnpliktiga, bland annat, fått felaktig information både under mönstring och efter intryckning.

En ung värnpliktig beskriver det, i ett tyvärr alltför talande pressmeddelande från Pliktrådet, som att hon blivit "grundlurad". En värnpliktshandläggare på aktuell flottilj beskriver det som ett "misstag".

Vi lever dock i en bister tid där återkommande "misstag" är en ovana vi inte har råd med. Under veckans flaggceremonin på Lv6 påtalades att vi, med Nato, bland annat blir en del av ett större och mer integrerat luft- och missil försvar. Vi blir starkare med Nato genom medlemskapet.

Samtidigt är den bistra sanningen att gamla synder inte försvinner över en natt. Att återuppbygga och satsa nytt kräver tid och resurser.…

Vår beredskap är inte god nog. Det i högsta grad även den civila beredskapen – vilket pandemin bidrog till att ge många en vink om.

Centerpartiet föreslår ett beredskapslyft – en satsning på minst 100 miljarder till 2030 – för att stärka det civila försvaret i hela landet.

ANNONS

Vi lever i en farlig tid. Att påtala det är inte att hetsa, det är att se sanningen i vitögat. Putins ambitioner på utvidgat herravälde – och risken för att den oberäknelige Trump åter blir president – är bara två av riskfaktorerna i omvärlden.

Sverige måste möta dessa hot på ett ansvarsfullt sätt. Förhoppningsvis sjunker probleminsikten in hos fler partier i Försvarsberedningen.

ANNONS